Kollegiet ønsker blandt andet franske altaner og store vinduespartier.

Kollegiet ønsker blandt andet franske altaner og store vinduespartier.

Kollegiet ændrer udseende

Stort renoveringsprojekt kommer til at koste næsten 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj sidste år, at den selvejende institution Rebæk Søpark Kollegium måtte tage et lån på op til seks mio. kr. til finansiering af et renoveringsprojekt.

Af
oashvidovreavis.dk

Renoveringsplanen drejede sig om isolering af facader samt ny facade-beklædning, udskiftning af vinduer og af tagpap, isolering af loft samt om en opgradering af flere tekniske installationer. Kollegiet ønsker nu at udvide og ændre renoveringsplanen til også at omfatte franske altaner og store vinduespartier i stedet for almindelige vinduer på de enkelte værelser. Dette betyder, at placeringen af de enkelte radiatorer skal ændres og man ønsker derfor også helt at udskifte disse. Alt dette giver en del ekstra nedrivningsarbejde og ekstra indvendige arbejder. Yderligere har foreningen valgt at få solceller på tag, at få moderniseret indgangspartiet og få ny porte til garagerne. Det øgede omfang af renoveringsprojektet kommer også til at medføre en merudgift på byggepladsen og stilladset. Det samlede anlægsprojekt får herefter en økonomi med et lånebehov på 18.426.045 kr.. Dette lånebehov inkluderer de tidligere godkendte 6.000.000 kr. Rebæk Søpark Kollegiet afholdt i december et beboermøde, hvor godkendelse af projektet samt huslejestigningen blev godkendt. Nettohuslejen aktuelt er på 1.959 kr. mdl. og ved den fulde lånefinansiering er det blevet beregnet, at huslejestigningen vil stige med ni procent til 2.144 kr. - altså med 179 kr. om måneden.

Publiceret 17 January 2013 08:00