Der kom flere penge i kommunekassen i Aabenraa end ventet.

Der kom flere penge i kommunekassen i Aabenraa end ventet.

Kommunen fik større overskud end ventet

Aabenraa Kommune fik overskud i 2012 på 146 mio. kroner

Af
Mikkel Hansen

Aabenraa Kommune tjente ca. 20 mio. kroner mere end forventet i 2012,
Dermed får Aabenraa Kommune et overskud på den ordinære drift på 146 mio. kroner mod et budgetteret overskud på 125 mio. kroner.
"Det er derfor et meget tilfredsstillende regnskabsresultat, vi er på vej med," siger borgmester Tove Larsen.
I 2010 vedtog kommunen en økonomisk politik, hvoraf det fremgår, at der skal være et overskud på minimum 135 mio. kroner på ordinær drift for at kunne finansiere målsætningen om at bruge 120 mio. kroner på anlæg. Samtidig var målsætningen, at Aabenraa Kommune i gennemsnit styrker kassebeholdningen med 25 mio. kroner pr. år.
"Aabenraa Kommune styrker kassebeholdningen med 35 mio. kroner, men godt halvdelen heraf er dog reelt penge, vi skylder vores institutioner, fordi de har haft et mindreforbrug i 2012, som de får overført til 2013. Dermed fortsætter Aabenraa Kommune den positive økonomiske udvikling, vi har været inde i siden vedtagelsen af den økonomiske politik af et enigt byråd i 2010. Det viser styrken ved vores økonomiske politik og det gode brede samarbejde i byrådet," siger borgmester Tove Larsen.
Der er flere forklaringer på det positive resultat.
"Først og fremmest er det lykkedes for Aabenraa Kommunes institutioner at spare op. Samtidig er tidligere tiders dårlige økonomiske udvikling på en række områder som for eksempel specialundervisning og voksne handicappede vendt. Der er dog stadig et par områder, som volder os udfordringer. Der er primært tale om overførselsområdet som for eksempel sygedagpenge og ledighedsydelse, men også udgifterne til anbringelse af børn overstiger vores budget hertil," udtaler stabsdirektør Tom Ahmt.

Publiceret 17 January 2013 17:00