Grundejerforeningen ønsker en ny lokalplan for parcelhusområdet mellem Femagervej og Rebæk Allé.

Grundejerforeningen ønsker en ny lokalplan for parcelhusområdet mellem Femagervej og Rebæk Allé.

Nye muligheder for grundejerne

Ny lokalplan undervejs i Hvidovre Nord

Med henblik på at modernisere plangrundlaget for nogle af kommunens parcelhusområder besluttede teknik- og miljøudvalget i sensommeren 2011, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplaner for seks grundejerforeninger.

Alle disse grundejerforeninger havde forinden selv henvendt sig til kommunen med ønske om en ny lokalplan for deres område. Teknik- og miljøudvalget har netop vedtaget at sende et udkast til en lokalplan for et boligområde mellem Femagervej og Rebæk Allé videre til kommunalbestyrelsen med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen hedder nummer 132 - og er den første af de nye lokalplaner for parcelhusområderne. Forvaltningen har det seneste år haft et godt samarbejde med repræsentanter for Grundejerforeningen Hvidovre Kirkeby om karakteren af og indholdet i en ny lokalplan for parcelhusområdet mellem Femagervej, Rebæk Allé, Præstemosen og Møllehøjvej. Forvaltningen har desuden præsenteret det foreløbige indhold i lokalplanen på grundejerforeningens generalforsamling, hvilket gav medlemmerne mulighed for at spørge ind til og kommentere oplægget. Bevaringsværdige parcelhuse Hovedformålet med lokalplanen er at aflyse en gammel og utidssvarende byplanvedtægt for at skabe nye muligheder for grundejerne. Samarbejdet med grundejerforeningen om nye muligheder har især handlet om byggemulighederne på grundene, en sikring af bevaringsinteresserne i området samt en tilpasning til de nye klimatiske forhold med øget risiko for styrtregn. Lokalplanen fastlægger, at området kun må bruges til boliger. Området må dog også bruges til kollektive anlæg som børneinstitutioner og foreningslokaler, lige som der må drives liberale erhverv i tilknytning til boligerne. Et mindre antal parcelhuse er udpeget som bevaringsværdige. Dette er sket på baggrund af ¿Hvidovre Kommuneatlas, byer og bygninger 2000¿ og nye registreringer i 2011 og 2012. Lokalplanen skal drøftes på kommunalbestyrelsens møde, den 29. januar.oas

Publiceret 17 January 2013 08:00