Nye vandhuller

Banedanmark har søgt om landzonetilladelse til at etablere et erstatningsvandhul

Baggrunden for ansøgningen er, at Banedanmark i forbindelsen med etableringen af København-Ringstedbanen nedlægger to vandhuller og derfor skal etablere tre erstatningsvandhuller.

Arealet til erstatningsvandhullet ligger nord for den vestligste del af Filmbyen. Det er på dette areal, at det nye Quarkcenter tænkes placeret. Vandhullet vil kunne benyttes i forbindelse med det nye Quarkcenters undervisning. De to øvrige erstatningsvandhuller ligger på fredede arealer, omfattet af Vestvoldsfredningen. By- og teknikforvaltningen anbefaler, at der gives landzonetilladelse til det ansøgte erstatningsvandhul. oas

Publiceret 17 January 2013 08:00