Skybrudssikringen er gået i gang - her ved Asminderødvej ud til Gl. Køge Landevej.

Skybrudssikringen er gået i gang - her ved Asminderødvej ud til Gl. Køge Landevej.

Skybrudssikring i Sydkærsvej-kvarteret

Gravemaskinerne er gået i gang med et mindre vejarbejde på Sydkærsvej, Asminderødvej, Brostykkevej og Åmarksvej

I løbet af foråret lyder startskuddet for arbejdet med at grave og bore ud til den nye store kloakledning i Sydkærsvej-kvarteret.

Den nye ledning vil mindske risikoen for kælderoversvømmelser under skybrud. Samtidig medvirker udvidelsen af kloaksystemet til at gøre vandet i Damhusåen renere, fordi der fremover kommer færre kloak-overløb til åen, når det regner voldsomt. - Gravemaskinerne er allerede så småt gået i gang med at gøre plads i jorden til de byggegrupper, hvor vi skal sænke de nye kloakrør ned og presse dem ind i tunnelen, forklarer projektleder Eva Arler fra HOFOR ... Årsagen er, at vandrør, gasrør, elkabler, telekabler og andre ledninger ligger på kryds og tværs i jorden. Derfor er det nødvendigt at rydde dem til side og lægge dem om for at gøre plads til arbejdet med at grave ud til de fire første byggestationer, som skal i gang til foråret. Fire gravesteder Det betyder, at der frem til marts er fire mindre vejafspærringer, hvor HOFOR omlægger rør. Nemlig på Sydkærsvej, Asminderødvej, Brostykkevej og Åmarksvej - for alle vejes vedkommende ned mod Gammel Køge Landevej. - Vi trækker os så langt ind til siden som muligt, så biler fortsat kan passere i begge retninger, selvom en del af vejbanen er spærret. Vi fylder også udgravningerne op, når ledningerne er lagt om, så vi kan fjerne vejafspærringerne, indtil vi igen er klar til at gå i jorden, når vi skal have kloakrøret ned. På den måde generer vi trafik og beboere mindst muligt, forklarer Eva Arler. HOFOR vil løbende invitere de berørte parter til nabomøde, hvor hele arbejdet med skybrudssikring vil blive forklaret. Første etape af den nye kloakledning, Damhusledningen/Hvidovre, bliver frem til 2015 anlagt på strækningen fra Åmarkens Pumpestation via Åmarksvej, Asminderødvej og Sydkærsvej og slutter med at krydse Holbæk-motorvejen. Kloakledningen skal bidrage til skybrudsikring af boligerne langs Vigerslevparken og mindske kloakoverløb til Damhusåen. Sidst i 2013 påbegyndes arbejdet med at udvide kloaksystemet under selve Vigerslevparken med kloakledningen Damhusledningen/København. Denne ledning skal især hindre kloakoverløb til Damhusåen. oashvidovreavis.dk

Publiceret 17 January 2013 08:00