Pigerne og Pøhl.

Pigerne og Pøhl.

Dansecafé med munter spillemandsmusik

KØGE: Køge Spillemandsforening afholder fredag den 25. januar årets første dansecafé på Teaterbygningen i Køge. Et dobbeltarrangement med den unikke vestjyske gruppe Pigerne og Pøhl og de gamle kendinge Knorifas.
Pigerne og Pøhl består af pigerne, som er Lilian Vammen  på harmonika, Gitte Vammen ved klaveret, Mette Kathrine Jensen, harmonika og Maren Halberg ligeledes harmonika.
Repertoiret består hovedsagelig af små dejlige pardanse, melodier som gruppen kender fra den gamle vestjyske spillemand Peder Pøhl. Gitte og Lilian Vammen har igennem hele deres voksne liv spillet til baller sammen, og med Lilians far, Thomas Ingolf Sørensen og hans fætter Helge Sørensen. De to var ud af den vestjyske spillemands slægt, familien Sørensen. Bedstefarens bror var den legendariske spillemand Peder Pøhl Sørensen.
Lilian Vammen er en dygtig harmonika spiller og spiller dette vestjyske repertoire med stor energi og kraft, og Gitte Vammen lægger en solid bund på klaver.
Maren Halberg og Mette Kathrine Jensen er to unge harmonikaspillere, begge uddannet på Folkemusiklinien på Odense Musikkonservatorium, og begge meget aktive spillefolk.
Knorifas er et af de nyere orkestre på den danske folkemusik-scene, men musikerne er garvede spillefolk. Knorifas består af Jeppe Nørgaard på violin, klaverspilleren Vagn Dahl Hansen og Mette Kathrine Jensen på harmonika.
Jeppe Nørgaard er opvokset i Hogager i Vestjylland, hvor hans ”papfar”, Thorkild Knudsen, var leder af Dansk Folkemindesamlings afdeling for spillemandsmusik. Her mødte Jeppe en masse ældre og yngre spillemænd som havde deres færden i huset. Det var folk som de nu afdøde Evald Thomsen, smeden Børge Christensen fra Hogager og sangeren Ingeborg Munch og mange andre.
Vagn Dahl Hansen stammer fra Køge, hvor han nu igen bor. I en årrække var han ansat på afdelingen i Hogager, hvor han beskæftigede sig med indsamling og registrering af folkemusik, hovedsagelig fra Thy og Vestjylland. Det er ikke mindst hans fortjeneste at man nu igen danser de gamle Thydanse. Vagn har siden omkring 1970 spillet sammen med stort set alle de gamle spillemænd fra hele landet.
Mette Kathrine Jensen er yngste skud på stammen. Hun kommer fra Vejle-egnen og blev for et par år siden færdiguddannet på folkemusiklinien på Musikkonservatoriet i Odense.
Gruppens repertoire er dansemusik fra Thy, Vestjylland, Himmerland, Fanø m.m. Der er lagt op til en spændende lytte- og danseaften med Knorifas og Pigerne og Pøhl.
Arrangementet starter som sædvanligt kl. 19.30 på Teaterbygningen med at Køge Spillemandsforenings Fællesorkester spiller en halv time, hvorefter gæsterne går på scenen.
pm

Knorifas.

Knorifas.

Publiceret 20 January 2013 17:15