Syddjurs:

Vi lukker om onsdagen

Af
Henriette Klausen

Borgerne i Syddjurs Kommune vil fremover møde en lukket dør, hvis de opsøger kommunen om onsdagen.
Fra 6. februar indføres der nemlig en ugentlig lukkedag i administrationsbygningerne, både for telefonisk og personlig henvendelse.
Formålet med ændringen er at give personalet bedre tid og ro til sagsbehandlingen, og sikre god borgerservice i åbningstiden.
Åbningstiderne resten af ugen ændres ikke.
Lukkedagen vil ikke være gældende for planlagte aktiviteter i form af indkaldte møder med jobsøgende og lignende.

Publiceret 20 January 2013 09:08