Hovedparten af Folkeuniversitetets foredrag foregår på Rødding Højskole. Arkivfoto

Hovedparten af Folkeuniversitetets foredrag foregår på Rødding Højskole. Arkivfoto

En buket af spændende foredrag

Rødding-Toftlund Folkeuniversitet er klar med programmet for foråret 2013

Af
Dorthe Andresen

Folkeuniversitetets program for foråret er igen et meget fyldigt program med mange spændende foredrag til inspiration, viden og oplevelser, som man håber, at rigtig mange vil få glæde af.
Gennem samarbejde med en lang række foreninger og institutioner i lokalområderne er det nemlig atter lykkedes at sammensætte et alsidigt program med foredrag om litteratur, lokalhistorie, kunst, naturvidenskab og samfundsdebat. Derudover er der planlagt en studietur til vestjyske kirker en søndag i forsommeren.
Folkeuniversitetets formål er – gennem foredrag og anden undervisning – at formidle indsigt i videnskabens metoder og resultater, og på den måde være bindeled mellem videnskaben, kunsten og samfundet.
Det detaljerede program kan rekvireres på det lokale bibliotek. Programmet byder på arrangementer i både dag- og aftentimerne.
Den lokale planlægning af Folkeuniversitets aktiviteter er lagt i hænderne på komiteen for Rødding-Toftlund, der er tilknyttet Landsafdelingen af Folkeuniversitetskomiteer. Komiteens formål er at udvikle og tilbyde folkeuniversitetsaktiviteter i det midtsønderjyske område.
Hvis man selv eller en forening har ønske om et emne, man gerne ser taget op, eller et forslag til foredrag eller anden undervisning, der kan gennemføres i folkeuniversitetsregi, er man meget velkomne til at kontakte et af nedenstående komitemedlemmer: Knud Bennetzen (formand), telefon 7484 2030, Peter Bramsen, telefon 7483 1233, Lars Thisgaard, telefon 7996 5666, Heinrich Popp, telefon 2629 2587, Lars Petersen, telefon 7455 2400.

Publiceret 24 January 2013 11:00