(Privatfoto).

(Privatfoto).

Nyuddannede ledere delte viden

KØGE: Dimittend nr. 200 er netop rundet på Center for Diplomledelse i Køge. For anden gang delte lederne viden til en fælles konference, hvor mange bød ind med erfaringer om hvordan, de anvender uddannelsens værktøjer i deres daglige lederjob og skaber værdi for deres virksomheder. Men også hvordan ledernes nyvundne erfaringer kan gøre uddannelsen endnu mere praksisrelevant.
De to diplomledere Rasmus Skovsgaard, Politiets Efterretningstjeneste og Gorm Christiansen, Axcess delte som de første ud af deres udbytte med lederuddannelsen:
-For os begge, som ledere i meget stringent tænkende organisationer, var det en øjenåbner at få delt viden og prøvet nye redskaber af med de andre studerende i forløbet – en slags legeplads for ledelse – vi fik konstant udfordret vores syn på de sandheder, vi er vant til fra vores hverdag. Det var en øjenåbner for os, at sandhed er en relativ størrelse, udsat for konstant forhandling i en organisation, sagde Gorm Christiansen blandt andet.

Direktøren lod sig rykke

- Den afsluttende store opgave bød på en hel kulturanalyse af Gorms arbejdsplads. Fokus var den mangelfulde kommunikation direktion og mellemledergruppen imellem – og direktøren lovede faktisk at følge opgavens handleanvisninger. Det var en kæmpestor motivationsfaktor. Til gengæld var det en stor udfordring i processen, at kollegaerne, der ikke er igennem samme ledelsesuddannelse, jo taler et andet 'sprog' om ledelse, end vi har lært her på Center for diplomledelse – det gav en række udfordringer, supplerede Rasmus Skovsgaard sin studiekammerat.
Rasmus Skovsgaards og Gorm Christiansens indlæg pointerede tilsammen, at den personlige udvikling, de gennemgik i forløbet blev præget af erkendelsen af, hvordan man som leder må navigere i en verden af relationer:
- At kunne alle teorierne i sig selv hjælper ikke noget, hvis man konstant reflekterer og er selvkritisk på en konstruktiv måde og tør tvivle på sin egen definitionsmagt – samt ikke mindst møde mennesker med et positivt og nysgerrigt sind – også som leder, sluttede Gorm Christiansen.

Institutionsleder 2.0

Line Huge-Juul fortalte om, hvordan hun anvender specifikke teoretiske modeller i praksis i det daglige arbejde som institutionsleder:
-Før var jeg pædagog med ledelsesansvar – nu ser jeg mig selv mere som leder, med ledelse som 'fag': I pædagogkredse bliver ledelse ofte et nødvendigt onde, i den måde, der tales om ledelse på. Jeg føler, at jeg har fået rykket ved nogle forestillinger, så ledelse nu er mere accepteret og der står mere respekt om ledelse som en vigtig faglighed. Men det er ikke sket uden kamp!
- Det har været en stor erkendelse for mig, at opleve hvordan forskellige medarbejdere rykker, alt efter hvilke metoder hun anvender. Som leder har jeg lært at sætte rammen tydeligt og f.eks. gå i flere tempi ved større beslutninger. Hele tiden med gennemsigtighed omkring hvad medarbejderen kan bestemme og hvad lederen allerede har fastlagt – hjørneflagene skal sættes og kunne ses af alle, tilføjer Line Huge-Juul.
I Line Huge-Juuls institution har man anvendt personlighedstest for at skabe et fælles sprog til at sætte ord, på de måder, som medarbejderne hver især foretrækker at arbejde på.
Man kan læse mere om diplomlederuddannelsen i Køge og Næstved på www.centerfordiplomledelse.dk.
pm

Publiceret 24 January 2013 10:00