Flag og balloner hører til den traditionelle skolestart på Sønderrisskolen i Esbjerg, men måske første skoledag snart får en lidt anden form, hvis politikerne beslutter sig for rullende skolestart.

Flag og balloner hører til den traditionelle skolestart på Sønderrisskolen i Esbjerg, men måske første skoledag snart får en lidt anden form, hvis politikerne beslutter sig for rullende skolestart.

Rullende skolestart måske på vej til Esbjerg

De lokale politikere skal i den kommende tid diskutere om skolestarten skal gøres rullende

Af
Louise Ritter

Skolestart er stort. Særligt for det barn der skal starte sit lange skoleliv, men også for forældre, skoler og lærere. Den særlige dag i august imødeses traditionen tro med stor forventning, men sådan bliver det måske ikke ved med at være i Esbjerg Kommune.
Torsdag behandlede Børn- og Familieudvalget nemlig for første gang en arbejdsgruppes anbefaling om at gøre skolestarten rullende for nye skolebørn allerede fra sommeren 2014. Udvalget sendte forslaget videre til behandling i de respektive politiske grupper - og det var med en god mavefornemmelse hos udvalgsformand Hans Erik Møller (A), at det blev sendt af sted.
"Jeg betragter det lidt som en win-win situation. Kommunen får en række fordele, og børnene kommer i skole, når de er klar til det," siger Hans Erik Møller, der blandt andet nævner den kommunale fordel, at årsforløbet i daginstitutionerne bliver mere flydende, når alle skolebørn ikke forsvinder på én gang i april.

Op til seks rul

Arbejdsgruppen bag forslaget om rullende skolestart blev nedsat, efter at Børn- og Familieudvalget i maj sidste år besøgte en skole i Vejle, hvor erfaringerne med den alternative skolestartsform er gode. Gruppen har bestået af repræsentanter fra seks skoler, dagtilbud og pædagogisk udvikling.
I gruppens anbefaling lyder det blandt andet, at der skal igangsættes et fire år langt pilotprojekt allerede fra sommeren 2014 - der bliver altså ikke tale om, at alle kommende skolebørn skal "rulles" ind i deres lange skoleliv. I hvert fald ikke lige med det samme.
Det foreslås endvidere, at der effektueres indrul fire til seks årligt, hvor børnenes skoleparathed skal være afgørende for, hvilket rul de skal med på.

Positive politikere

I denne uge tager de politiske grupper fat på drøftelserne om forslaget, men allerede i sidste uge lød de første positive meldinger fra både den ene og den anden side af byrådssalen.
"Jeg kan ikke sige ret meget, før vi har drøftet forslaget i gruppen, men umiddelbart synes jeg, at det er en rigtig god idé og en spændende tankegang," siger Vibeke Færch Pedersen (v).
"Min holdning er, at det er smadderspændende. Det der især tiltaler mig er, at vi i Vejle hørte, at de elever der ellers ville opleve nederlag på nederlag, får oplevelsen af succes på den her måde. Allerede når de har gået i skole to-tre måneder, kommer der et nyt hold elever. Dem er de med til at tage imod, og de bliver hurtigt en slags mentorer, selv om det måske kun handler om at vise de nye, hvor jakken skal hænge eller madpakken ligge," siger Diana Mose Olsen (F)

null

Publiceret 24 January 2013 07:15