Destinationsudvikling Sønderjyllands styregruppe. Fra venstre ses Bureauleder i Haderslev Kerstin Petersen, Turistchef i Aabenraa Michael Hansen, Turistchef i Sønderborg Karsten Justesen og Bycenterchef i Tønder Marianne Skaaning.

Destinationsudvikling Sønderjyllands styregruppe. Fra venstre ses Bureauleder i Haderslev Kerstin Petersen, Turistchef i Aabenraa Michael Hansen, Turistchef i Sønderborg Karsten Justesen og Bycenterchef i Tønder Marianne Skaaning.

Turismesamarbejde skal skabe vækst

De fire kommuner og turistaktørerne i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg går nu sammen om at gøre Sønderjylland til én stor, fælles turistdestination

Der er god grund til at investere i sønderjysk turisme. Alene i 2010 brugte turisterne 3,3 mia. kr., hvilket var lig med over 5000 arbejdspladser og en værditilvækst på 1,7 mia. kr. i de fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. Men potentialet er endnu større, og det skal et nyt, fælles turismesamarbejde udnytte.
I de fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg, er turisme et af områdets mest betydningsfulde erhverv. Samtidig er det en af de sektorer, der spås størst fremgang og udvikling i de kommende år. Derfor går turistaktørerne og de fire kommuner nu sammen om at danne en såkaldt sønderjysk DMO. DMO står for Destination Management Organisation, og den sønderjyske DMO er altså en helt ny fælles, organisation, der skal forbedre det sønderjyske områdes evne til at konkurrere med andre destinationer om turisternes gunst.
De foreløbige undersøgelser viser nemlig, at en sønderjysk DMO på fire år kan øge turismeomsætningen i regionen med 177 millioner kr. og skabe 150 nye jobs i turismesektoren. Derfor er der stor og bred opbakning blandt områdets mange forskellige turistaktører, der den 30. januar mødes på Nørre Hostrup Konferencecenter i Rødekro for officielt at tage første spadestik til den nye samarbejdsorganisation.
"I den større nationale og globale sammenhæng er vi som enkelte kommuner alt for små aktører til virkelig at gøre os gældende. Derfor skal vi stå sammen som grænseregion, for vi har meget unikt at byde på. Samarbejde er veje frem, og den nye DMO vil være med til at binde regionen sammen og kan støtte op om såvel vores fælles indsats som de enkelte turistaktører og turistforeninger, siger Povl Kylling Petersen," der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune.

Det specielle ved Sønderjylland

En af de første opgaver i den sønderjyske DMO bliver at udvikle en strategi og handlingsplan for turismen i Sønderjylland. F.eks. skal der skabes sammenhæng mellem alle de faktiske oplevelser, Sønderjylland kan byde på, og den måde, de formidles til omverdenen. Som en del af dette arbejde, skal der sættes ord på, hvad det egentlig er, der gør Sønderjylland helt speciel.
"Vi er en egn af Danmark med en helt unik historie. Men som enkelte turistaktør, kan vi ikke hver især fortælle hele historien eller give turisterne en unik totaloplevelse i en uge. Hele grænselandet er en del af det, man som turist oplever, og derfor skal vi blive bedre til at samarbejde og bruge hinanden. Når vi går sammen, kan vi i sagens natur endnu mere, og en DMO er her den helt rette løsning. Vi får langt større chance for succes, når vi nu organiserer vores samarbejde. Som turistaktør er gevinsten ved samarbejdet tredelt: Vi får større omsætning, mere synlighed og et nyt netværk med fokus på samarbejde og fælles udvikling," siger Svend Brodersen, der er direktør for Gram Slot.

Mangeårigt ønske indfries

Det er de fire kommuner Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder, der har søgt de EU-midler, der nu virkeliggør drømmene om en organisation for sønderjysk destinationsudvikling. Allerede nu er der blevet ansat tre medarbejdere i det nye sekretariat. Som en del af det daglige arbejde skal der udvikles nye produkter og serviceydelser bl.a. ved hjælp af digitale platforme, arrangementer, vidensdeling og nye oplevelser. Samtidig skal den egentlige organisation opbygges, så den dels imødekommer medlemmernes ønsker og behov, og dels koordinere de opgaver og udfordringer, som de sønderjyske turistaktører står over for.

Publiceret 24 January 2013 13:00