Folkeskolereform – har Lejre Kommune råd?

Marianne Lund, Formand Lejre Lærerforening De politiske forhandlinger på Christiansborg om en folkeskolereform er nu gået i gang. Der er fra regeringens lagt op til en omfattende reform. I Danmarks Lærerforening deler vi folketingets partier ønske om at gøre en god skole bedre. Vores input kan læses i udspillet: ”Sammen gør vi en god skole bedre”. At folketingets partier har høje ambitioner på elevernes vegne kan jeg kun tilslutte mig, men er der penge ude i kommunerne? Danmarks Lærerforening har udarbejdet en analyse over landets kommuner og deres anslåede ekstraudgifter som følge af de højere timetal, der følger af regeringens udspil til en reform af folkeskolen. På landsplan vil alene de flere timer til eleverne betyde ekstraudgifter i størrelsesordenen 1,2 mia. årligt. I Lejre vil det betyde en merudgift på 6,5 mio. kroner. Hvordan skal disse penge findes? Undervisningsministeren har allerede været ude med beroligende kommentarer til nervøse borgmestre. Men regeringen har fortsat ikke fremlagt økonomiske beregninger for, at kommunerne får tilført de nødvendige midler. Jeg synes grundlæggende godt om ideen om at sikre eleverne flere undervisningstimer og en sammenhængende skoledag. Men det må være et krav til regeringen, at der følger resurser med til kommunerne, hvis de tvinges til at hæve timetallet.

Publiceret 24 January 2013 12:30