Jobcenter Frederikssund

Jette Andersen, Løvekær 14, 4050 Skibby Jeg vil hermed gerne give en kæmpe buket blomster til journalist Kristina Scønnemannn, Lokalavisen for at "Slå hul på bylden"... samt endnu større buket til Torben Vestergaard for hans overskud - trods sygdom - til at stå frem i diverse medier! Jeg bliver SÅ harm over at læse udtalelse fra Kim Rockhill, formand for beskæftigelsesudvalget i Fr.sund Kommune om "at sagen er kørt skævt", samt udtalelse fra jobcenterchef Merete Kølln, Fr.sund om at det er en "vanskelig sag".... Det er rent ud sagt noget bavl! Torben er bestemt IKKE et enkeltstående tilfælde. Vi er rigtig mange ramte. Dette ved Fr.sund Kommune så udemærket godt. Jeg er selv i samme situation som Torben. Jeg har igennem flere år kæmpet, kæmpet og kæmpet MOD Fr.sund Kommune. Jeg har kæmpet for at opnå forståelse, for at få den rette vejledning i forhold til min tiltagende lidelse / situation. Jeg lider af en arbejdsbetinget kronisk eksemlidelse. En arbejdsbetinget lidelse anerkendt for hele 10 år siden. Mit eksem er indenfor de sidste 3 år blevet så slemt, at jeg fra april og frem til vinter er uarbejdsdygtig. Jeg er min egen advokat - Arbejdsskadestyrelsen har fornylig tilkendt mig yderligere 5%, så min mén-grad nu er pålydende 25 procent - erhvervsevnetab bliver endeligt afgjort til sommer. At have en arbejdsbetinget lidelse samt en eksisterende arbejdsskadesag, er blevet ignoreret af socialformidler, Fr.sund Kommune. Efter et helt år som sygedagpengemodtager - sygemeldt arbejdsledig - blev jeg tilkendt en §56. En aftale der tilgodeser arbejdsgiver. Arbejdsgiver kan få økonomisk kompensation. Jeg forstår stadig ikke denne afgørelse? Hvad kan jeg dog bruge denne afgørelse til, når jeg ikke har været i job siden år 2009? Jeg har klaget over socialformidler og hendes afgørelse. Denne sag afventer nu afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet. Jeg skal nu for 3. gang starte i en fuldstændig formålsløs påtvungen aktivering. Et såkaldt afklaringsforløb hos et privat firma. Dette må virkelig koste Fr.sund Kommune en masse penge. Mon ikke det er på tide at staten igen overtager administration af diverse jobcentre?

Publiceret 24 January 2013 12:30