(Colourbox).

(Colourbox).

Køge Vind:

Vi er først lige gået i gang

KØGE: Der er ingen grund til bekymring for om undersøgelsen af muligheden for vindmøller på Køge Havn bliver helt igennem åben og offentlig.
- Det forarbejde, som bestyrelsen for Køge Vind A/S lige er gået i gang med, går netop ud på at sikre, at så mange som muligt bliver inddraget, siger bestyrelsesformand Erling Larsen.
- Der bliver hele to offentlighedsfaser – én idefase, hvor alle kan komme til orde med forslag til emner, som skal med i den såkaldte VVM-undersøgelse (undersøgelse af virkningerne på miljø, landskab, rekreative forhold, visuelle forhold, støj etc.). 
- Når disse emner er grundigt belyst i en VVM-redegørelse, kommer der endnu en offentlighedsfase på to måneder, hvor man kan læse redegørelsen og komme med indsigelser og forslag til forbedringer. Og er projektet forbundet med for mange ulemper, bliver det ikke gennemført.
Køge Vind er et selskab, som kommunen har dannet for at undersøge om det er muligt og ønskeligt at bygge vindmøller på de yderste dækmoler, der opføres på ydersiden af det nye havneområde, som med den nye unitterminal bliver en af Sjællands mest driftige.
- Vi har, som man skal, bedt Kystdirektoratet og Køge Kommune om at lægge en plan for VVM-processen. Når planen er godkendt - formentlig om par uger – og vi kender tidsplanen, går første offentlighedsfase i gang. Der vil fra kommunens side blive annonceret efter borgernes forslag til VVM-temaer og Køge Vind vil indkalde til et offentligt orienteringsmøde, hvor vi forklarer hvordan man som borger kan komme med forslag. Før tidsplanen er klar, kan vi dog ikke indkalde til orienteringsmøde, siger Erling Larsen.
pm

null

Publiceret 24 January 2013 08:45