Stort fald i kriminaliteten i Randers

Af
Dan Jensen

Der er sket et stort fald i kriminaliteten i Randers.
Antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelser af Straffeloven er samlet faldet med henholdsvis 16,4 og 11,4 procent i perioden 2010-2012.
Et tæt samarbejde mellem kommunen og politiet fremhæves som en del af forklaringen på den positive udvikling.
Hos Østjyllands Politi hæfter man sig især ved, at antallet af grove overfald og indbrud i Randers er faldet. Den grove vold er således næsten halveret fra 2011 til 2012, mens antallet af indbrud er faldet med knap 20 procent.
Borgmester Henning Jensen Nyhuus er glad for tallene og understreger at det præventive arbejde vil fortsætte.

Publiceret 25 January 2013 06:30