Danske Ældreråd:

Slip ældreplejen fri

Danske Ældreråd bakker op om nye regler i ældreplejen

Socialministeren har gjort det lettere for private firmaer at byde ind på samlede omsorgs- og plejeopgaver, for eksempel al rengøring og personlig pleje på et plejecenter. Derfor kan arbejdet gøres billigere. Det bliver også lettere for kommuner at administrere udbuddene. Derfor bliver det billigere for kommunen. Danske Ældreråd er positivt overrasket over, at så mange kommuner allerede nu er ved at lave store, samlede udbud i ældreplejen. ”Det viser, at kommuner har lysten til at prøve nye veje, og jeg hilser også store virksomheder velkommen på banen i sektoren for ældrepleje,” siger formand Kirsten Feld. ”Kvaliteten af ældreplejen bliver stadig fastsat af kommunalbestyrelsen efter en høring af ældrerådet, og kvaliteten overvåges på samme måde som hidtil. I Danske Ældreråd deler vi ministerens ønske om at vise tillid til, at dygtige uddannede medarbejdere ved, hvornår der skal skrues op og ned for den enkelte ældres pleje – uanset om arbejdsgiveren er privat eller offentlig. Derfor deler vi ikke andres bekymring,” udtaler Kirsten Feld og fortsætter: ”Det er selvfølgelig en forudsætning, at alle medarbejdere er uddannede, og at ændringen ikke stiller den enkelte modtager af hjælp ringere end i dag.” Samlet set udgør pleje og omsorg på ældreområdet ca. 40 mia. kr. årligt, hvilket betyder, at selv små ændringer kan skabe store besparelser. Besparelser som vel at mærke forbliver i kommunerne. Danske Ældreråds bestyrelse mener dog, der er plads til større grader af frihed i ældreplejen: ”Vi opfordrer socialminister Karen Hækkerup til at ændre lovgivningen, så ikke kun private firmaer må tilbyde borgere ekstra hjemmehjælp mod betaling. De nuværende regler er konkurrenceforvridende for kommunerne og uforståelige for ældre,” siger Kirsten Feld. Andelen af ældre, der får hjælp af private firmaer, er på landsplan 34 procent, og ældres tilfredshed er stort set lige høj, hvad enten hjælpen kommer fra kommunen eller fra et privat firma.

Publiceret 25 January 2013 00:10