Norddjurs:

Idrætshaller skal udnyttes bedre

Af
Henriette Klausen

Idrætshallerne i Norddjurs Kommune skal udnyttes mere optimalt.
Derfor vil kommunen investere i et bookingsystem, som kan håndtere booking af ledige timer i hallerne, skolelokaler og
måske også kulturinstitutioner.
Systemet skal samtidig kunne håndtere en let administration omkring ud- og indbetaling af tilskud og gebyrer samt administration af medlemmer.
Det skal også undersøges hvilke muligheder, der er for at koble
andre dele af fritids- og kulturområdet på systemet.
Det anslås at bookingsystemet vil koste op mod 350.000 kroner.

Publiceret 25 January 2013 06:48