Er børnene på den rette vej i skolen? - trives de? - det spørger Vejle Kommune nu eleverne om

Er børnene på den rette vej i skolen? - trives de? - det spørger Vejle Kommune nu eleverne om

Trives dine børn i skolen?

Vejle Kommune spørger eleverne om, hvor vidt de trives i skolen

Hvordan trives eleverne i Vejles folkeskoler? Har de det godt rent fysisk? Oplever de, at de lærer noget i skolen? Og allervigtigst: Hvordan kan vi skabe endnu bedre læringsmiljøer for eleverne?
Disse og mange andre spørgsmål får skolerne fremover lettere ved at få svar på.
Skolerne i Vejle Kommune har i samarbejde med Sundhedsplejen udviklet et elektronisk værktøj kaldet Live'n'Learn.
I Live'n'learn spørges eleverne om deres egne oplevelser af bl.a. timerne, frikvartererne, kammeraterne, fritiden, kost- og motionsvaner. På den måde sættes der fokus på elevernes trivsel, sundhed og læring.

Trivsel har indflydelseVærktøjet sammenkobler tre systemer i ét, hvilket letter det administrative arbejde og hindrer, at eleverne skal besvare samme typer af spørgsmål flere gange. På den måde kan skolerne følge klassens samlede trivsel - men også den en

- Vi ved, at børns sundhed – bevæger de sig, spiser de rigtigt, trives de – har stor indflydelse på, hvor godt de lærer, fortæller Ulla Dupont kommunens ledende sundhedsplejerske.
- Når vi kombinerer viden om elevernes sundhed og deres trivsel, bliver vi i stand til at se sammenhænge, vi ellers ikke ville se. Det giver sundhedsplejersken og læreren mulighed for sammen hurtigt at reagere forebyggende, dels på klasseniveau, dels i forhold til indsatsen omkring den enkelte elev."Live'n'Learns sundhedsmodul er et supplement til sundhedsplejerskens øvrige tilbud om samtaler og undersøgelser til elever på udvalgte årgange i skolen, og samtidig er Live'n'Learn et grundlag for et godt og tæt samarbejde med lærere, pædagoger, forældre og øvrige relevante tværfaglige samarbejdspartnere, slutter hun.

Samlet overblik

Chef for Vejle Kommunes skolevæsen, Anette Jensen, ser vidtrækkende perspektiver i værktøjet:
- Lærere og pædagoger yder hver dag en stor indsats for at sikre, at eleverne i Vejle Kommune har gode betingelser for at lære det, de skal lære. Med Live'n'Learn får skolens medarbejdere et samlet overblik over elevernes hverdag, og dermed endnu bedre muligheder for at tilgodese den enkelte elevs måde at lære på.
- Live'n'Learn er et supplement til lærerens løbende dialog med eleven og skal gerne blive en lettelse for den enkelte i dagligdagen. Så hvor man tidligere spurgte eleverne tre gange i tre forskellige spørgeskemaundersøgelser, er det hele nu samlet i ét: overskueligt og anvendeligt, slutter Anette Jensen.

null

Publiceret 27 January 2013 08:00