- Institutionerne får mere og bedre service for pengene med det nye Ejendomscenter. Vi forventer også, at kommunen på sigt kan spare penge i forbindelse med udbud af specialopgaver, som f.eks. servicekontrakter på tekniske installationer, siger formanden for Byrådets Ejendomsudvalg, Torben Haack (SF).

- Institutionerne får mere og bedre service for pengene med det nye Ejendomscenter. Vi forventer også, at kommunen på sigt kan spare penge i forbindelse med udbud af specialopgaver, som f.eks. servicekontrakter på tekniske installationer, siger formanden for Byrådets Ejendomsudvalg, Torben Haack (SF).

Ejendomscenteret klar til at rykke ud

Servicemedarbejdere fra Køge Kommunes institutioner samles i en fælles driftsenhed i Teknik- og miljøforvaltningens ejendomscenter. Medarbejderne får hele kommunen som arbejdsplads og kan kendes på de blå uniformer.

KØGE: I dag, tirsdag den 29. januar samles de godt 80 medarbejdere i ejendomscenteret til startmøde i Teaterbygningen, men allerede fra 1. januar var de i gang med at give en hjælpende hånd med store og små opgaver på institutionerne over hele kommunen.
Driftsenheden er ny, men alle medarbejdere er gamle kendinge. Køge Kommune har nemlig valgt at samle alle servicemedarbejdere fra kommunens institutioner i en ny, fælles enhed i Ejendomscenteret.
Det betyder, at de enkelte institutioner ikke længere har servicemedarbejdere ansat, men i stedet trækker på Ejendomscenteret til opgaver med service, drift og vedligehold i og omkring bygningerne. Og omvendt er servicemedarbejderne ikke længere tilknyttet en enkelt institution, men skal fremover arbejde over hele kommunen.
- Institutionerne får mere og bedre service for pengene med det nye Ejendomscenter. Vi forventer også, at kommunen på sigt kan spare penge i forbindelse med udbud af specialopgaver, som f.eks. servicekontrakter på tekniske installationer. Det kan både blive til gavn for de lokale håndværksmestre, men også for kommunen, som kan opnå en billigere pris ved ét samlet udbud end ved flere mindre forklarer formanden for Byrådets Ejendomsudvalg, Torben Haack (SF).

Velfærd på nye måder

Tilblivelsen af Ejendomscenteret har sin rod i ønsket om at optimere, harmonisere og effektivisere funktioner og ressourcer, der falder ind under begrebet ejendomsservice.
Ejendomscenteret er et godt eksempel på, hvordan Køge Kommune arbejder med Velfærd på Nye måder: Gennem den nye organisering af Ejendomscenterets driftsenhed i 7 teams forventer man, at der kan komme mere samarbejde omkring ejendomsservice institutionerne imellem end der hidtil har været tradition for.
- Desuden er det planen at institutionerne skal aflastes så der ikke flyttes 'varme hænder' ud på drift og vedligehold, men medarbejderne i Ejendomscenteret varetager denne opgave. Populært sagt skal skolelederen ikke holde øje med om græsset gror, det gør de medarbejdere, der passer de grønne områder i regi af Ejendomscenteret. siger borgmester Marie Stærke.

Nye blå uniformer

Medarbejderne i driftsenheden bliver synlige i gadebilledet med nye, mørkeblå uniformer, og bilerne udstyres, så det tydeligt fremgår at de kommer fra Ejendomscenteret. Det gør vi for at skabe synlighed, fortæller driftsleder, Michael Herold og tilføjer:
- Vi er en ny enhed, og medarbejderne får hele kommunen som arbejdsplads. For mange af medarbejderne har det været en stor omvæltning at blive overflyttet til Ejendomscenteret, men stemningen er rigtig god, og vi er glade for at være i gang. Uniformen er med til at vise, at vi er ét samlet hold, og at vi er stolte af det, vi laver for alle institutionerne i Køge Kommune.
Ved startarrangementet byder borgmester Marie Stærke (A) velkommen. Desuden taler Ejendomsudvalgets formand Torben Haack, Teknik- og miljødirektør Torben Nøhr og ejendomschef Eyvind Lindboe.
pm

Publiceret 29 January 2013 05:45