Åbent brev til regeringen, Folketinget og Kommunernes Landsforening

Kirsten Feld, Formand Danske Ældreråd Med baggrund i Danske Banks beslutning om at opkræve op til kr. 400 i årligt gebyr for en NEM konto, opfordrer Danske Ældreråd regeringen og Folketinget til i et samarbejde med Kommunernes Landsforening og Finanstilsynet at sikre alle +60 årige en mulighed for - uden NEM konto gebyr – at kunne få udbetalt pensioner og øvrige tilgodehavender fra det offentlige herunder overskydende skat. Rationaliseringer i det offentlige har påført ældre pligt til at have en konto, hvorpå stat og kommune kan afregne med borgeren. Pligten til at have en konto i et pengeinstitut betyder, at borgere i dag ikke kan fravælge pengeinstitutterne. Om nødvendigt må Udbetaling Danmark, Skat eller Nationalbanken sætte et offentligt alternativ op, der sikrer andre udbetalingsmuligheder eksempelvis via Posthuse eller på Rådhuse. Danske Ældreråd ønsker ikke at blande sig i de private bankers gebyrpolitik, men vil alene sikre de +60 åriges legitime krav på at kunne få udbetalt tilgodehavender fra det offentlige uden at skulle betale herfor.

Publiceret 30 January 2013 11:00