En del af de mange fremmødte ved diplomuddelingen. (Foto: JCJ).

En del af de mange fremmødte ved diplomuddelingen. (Foto: JCJ).

Ledelse er en kollektiv proces

Eksamensbeviser uddelt til nyuddannede diplomledere på Center for Diplomledelse i Køge.

KØGE: 27 glade, stolte og nyuddannede diplomledere modtog tirsdag eftermiddag deres eksamensbeviser i Køge på Center for Diplomledelse.
Lektor Torben Andersen fra Syddansk Universitet holdt inspirationstalen til de nyuddannede ledere.
Formand for Erhvervsakademi Sjælland Tim Christensen, bød de dimitterende ledere og deres familier og venner velkommen. Han roste desuden familierne for at støtte op om deres far eller mor gennem et uddannelsesforløb, hvor familien og jobbet skal passes samtidigt med studier:
- Nu er det jeres tur til at klippe hæk, lave mad og vaske op igen – henvendte han sig i spøg til de 27 nyuddannede ledere – og indskød, at 'en god leder er en, der overlever alle fiaskoerne', inden bevisoverrækkelsen kunne begynde.

Den moderne leders lod

Dernæst hyggede de fremmødte sig med bl.a. en lækker buffet, imens lektor ved Syddansk Universitet Torben Andersen både inspirerede og underholdt med en skarp, vittig og aldeles vedkommende tale om den moderne leders udfordringer.
- I befinder jer i spændingsfeltet mellem teori og ledelse lige nu. I er nyuddannede, har sparret med kollegaer, lært en masse ny teori – og nu skal I tilbage i virkeligheden og lede under stadigt større pres: I skal lave mere for færre penge, være stadigt mere effektive, være innovative og i det hele taget optimere stadigt knappere ressourcer og dermed stille højere krav til jeres medarbejdere – ingen kan gemme sig, det er vilkår for alle offentlige. I skal tilbage på job i morgen, og der er kommet nye krav til siden i går – men nu har I tilegnet jer en række ledelsesmæssige værktøjer til at imødekomme kravene, indledte Torben Andersen.

Ledelse fungerer ikke i ensomhed

- Man kan ikke lede mennesker, der ikke vil ledes, derfor er ledelse ikke kun en individuel proces, det er også en kollektiv proces. Jeres råderum for ledelse afhænger af om medarbejderne accepterer og indgår i ledelse. Sæt derfor ord på de forventninger, I har til jeres medarbejdere, pointerede Torben Andersen og fortsatte:
- Hold jer fra 'best practice'-ledelseslitteratur! Anvend jeres værktøjer efter de givne rammer og vilkår i et situationsbestemt perspektiv; I skal nu lære at aflæse situationen og vælge værktøjer til konteksten. Differentier jeres kommunikation efter medarbejdernes profil – uden at gøre vold på jeres egen ledelsesstil, som jo er unik personlig, men stop op, reflekter og analysér løbende, så I ikke lader dagligdagens praksis skubbe jeres teoretiske viden helt i baggrunden. Husk at I nu har værktøjerne til at undgå de værste faldgruber som ledere – sæt dem i spil hver dag – held og lykke og tillykke til jer alle, sluttede Torben Andersen af.

Center for Diplomledelse – en del af Campus Køge

Campus Køges nyansatte koordinator Allan Corfitsen var tilfældigvis til stede ved tirsdagens diplom-dimission.
- Center for Diplomledelse hører under Erhvervsakademi Sjælland, og er dermed en del af den mosaik, der brik for brik tegner en stadigt tydeligere kontur af regionens nye centrale campus. Et Campus Køge, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv udveksler viden og skaber formlerne for morgendagens innovation og vækst.
- Som ny campuskoordinator, kan jeg ikke skjule min begejstring for en event som denne, der forvandler visionerne for Campus Køge til realitet. Meget apropos talte Torben Andersen i sin tale om spændingsfeltet mellem ledelse i teori og praksis. En af visionerne med Campus Køge er netop at skabe et kraftcenter, der kan højne ledernes evne til at anvende de ledelsesteoretiske værktøjer i praksis i deres forskelligartede organisationer, tilføjede Allan Corfitsen.
Center for Diplomledelse hører under Erhvervsakademi Sjælland, der også har til huse på Lyngvej 19. Man kan læse mere om diplomlederuddannelsen på www.centerfordiplomledelse.dk.
pm

- En god leder er en, der overlever alle fiaskoerne, sagde en veloplagt formand for Erhvervsakademi Sjælland Tim Christensen. (Foto: JCJ).

- En god leder er en, der overlever alle fiaskoerne, sagde en veloplagt formand for Erhvervsakademi Sjælland Tim Christensen. (Foto: JCJ).

Gæstetaler, lektor ved SDU Torben Andersen inspirerede de nyuddannede ledere fra talerstolen. (Foto: NF).

Gæstetaler, lektor ved SDU Torben Andersen inspirerede de nyuddannede ledere fra talerstolen. (Foto: NF).

Studieleder på CFD Jens-Erik Nonbo uddelte diplomlederbeviser til 27 glade nyuddannede ledere. (Foto: JCJ).

Studieleder på CFD Jens-Erik Nonbo uddelte diplomlederbeviser til 27 glade nyuddannede ledere. (Foto: JCJ).

Campus Køges nye koordinator Allan Corfitsen.

Campus Køges nye koordinator Allan Corfitsen.

Publiceret 30 January 2013 12:00