Her er holdet, der fremover skal servicere alle kommunens institutioner med service, drift og vedligehold.(Foto: MR)

Her er holdet, der fremover skal servicere alle kommunens institutioner med service, drift og vedligehold.(Foto: MR)

Startmøde for nyt ejendomscenter

Godt 80 medarbejdere i kommunens nye ejendomscenter samledes til startmøde på Teaterbygningen i denne uge.

ORGANISATION: Alle servicemedarbejderne fra Køge Kommunes institutioner er blevet samlet i en fælles driftsenhed i Teknik- og miljøforvaltningens ejendomscenter, og i går, tirsdag, samledes de i alt godt 80 medarbejdere til startmøde i Teaterbygningen.
Driftsenheden er ny, men alle medarbejdere er gamle kendinge, og samlingen af dem i det nye fælles ejendomscenter betyder, at de enkelte institutioner ikke længere har servicemedarbejdere ansat, men i stedet trækker på ejendomscenteret til opgaver med service, drift og vedligehold i og omkring bygningerne. Og omvendt er servicemedarbejderne ikke længere tilknyttet en enkelt institution, men skal fremover arbejde over hele kommunen.
Ejendomscenteret er et godt eksempel på, hvordan Køge Kommune arbejder med Velfærd på Nye måder. Gennem den nye organisering af Ejendomscenterets driftsenhed i syv teams forventer man, at der kan komme mere samarbejde omkring ejendomsservice institutionerne imellem, end der hidtil har været tradition for.
mr

Publiceret 30 January 2013 05:45