Drop de store vindmøller til lands!

Jørgen Bech, Dådyrvej 113, 4050 Skibby Kommunens forslag om vindmølleområder, hvoraf de fleste tænkes at stå i Hornsherred, er i høring hos borgerne. Jeg er modstander af at opstille så store møller på landjorden, fordi der ikke er en eneste god grund til at skabe gener for borgerne i form af brummende, lavfrekvent støj. Støj, som bliver mere intens, jo større møllen er. Det er ikke fordi jeg er modstander af alternativ energi eller vindmøller, men placeringen på land er helt unødvendig, til havs er en meget bedre ide. Så hvorfor risikere at genere mennesker og naturen, når det ikke er nødvendigt? Nu er der heller ikke længere et statsligt krav om at udpege områder til det. Jeg kan godt forstå, at vindmøllerne er populære, for de er jo et synligt symbol på ”at man er grøn og klimavenlig”. Nogle taler også om at kommunen bliver ”selvforsynende”. Det er selvsagt en overdrivelse, nærmest utroværdigt, for alle ved jo godt, at det ikke altid blæser. Realiteten er, at vi også i fremtiden vil være helt afhængige af de store kraftværker, til at levere energi, bl.a. via biomasse. Værkerne leverer uanset om det blæser eller ej. Desværre kan den symbolpolitik betyde, at vi i fremtiden får larmende kæmpemøller rundt omkring i landskabet. Men bør vi så ikke gå ind for grøn energi? Jo, det er en god ide gradvist at blive uafhængig af olie og kul – og her er flere muligheder i dag end vindmøller på landjorden, såsom bioenergi, solenergi, jordvarme og bølgeenergi. Den teknologiske udvikling peger mest på disse energiformer. Kommunalt bør vi efter min mening satse endnu mere på biogasanlæg. Et enkelt anlæg i kommunen vil betyde at vi kan udnytte al biologisk affald, inklusive haveaffald og tang, til at producere både gas, varme og elektricitet, og være med til at skabe aktiviteter for lokale virksomheder. Et af restprodukterne kan endda bruges som gødning. Skal vi så slet ikke ha’ vindmøller? Jo, de små husstandsvindmøller kan være en god ide mange steder, og vindmølleparker på havet er også en god ide. Så mit forslag til byrådet er: Tag nu og drop de store vindmøller til lands!

Publiceret 30 January 2013 11:00