Svar på åbent brev fra Gershøj bylaug

Jens K. Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem V, Lejre Kommune Jeg vil starte med at udtrykke min medfølelse med de involverede parter i den dybt tragiske ulykke på Gershøjvej den 10 januar 2013. Der er for mig ingen tvivl om at vi skal se på sikkerheden på Gershøjvej. Der er for tiden en sag om fortsættelse af fjordstien fra Sæby via gershøjvej videre mod grænsen til Fredriksund kommune. Her vil jeg inddrage sikkerheden for de bløde trafikanter, der skal færdes mellem Sæby og Gershøj. Jeg vil arbejde for at en cykel/gangsti fra Sæby til Gershøj tænkes ind i planerne til glæde for både lokale borgere og brugere af fjordstien. Vi skal hele tiden arbejde med trafiksikkerheden i Lejre kommune, og jeg vil opfordre til at borgere og os politikere, samt administrationen, i endnu højere grad arbejder for at undgå sådanne ulykker i fremtiden. Jeg kan ikke udtale mig som ekspert om de bedste muligheder for bedre trafiksikkerhed på Gershøjvej, men bedre belysning tror jeg markant vil forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter, samt øge bilisternes muligheder for at undgå fremtidige ulykker. Jeg kan love at gøre mit til at få denne del af trafiksikkerhed på dagsorden, ikke alene på Gershøjvej, men i alle de andre små byer og husrækker i Lejre Kommune. Denne tragiske ulykke har fået mine øjne op for et overset trafiksikkerhedsproblem, nemlig byer med smalle veje, dårlig belysning og manglede fortove, som sammenlagt udgør en farlig cocktail.

Publiceret 30 January 2013 11:00