(Foto: Knud Graaskov, Gl. Roskilde Amts Biavlerforening).

(Foto: Knud Graaskov, Gl. Roskilde Amts Biavlerforening).

Bier i haven

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening afholder begynderkurser for biavlere.

At holde bier i haven er oppe i tiden, og øger udbyttet af frugt og bær. Honningbier i haven er en ren win-win situation for både haveejeren og bierne.
Får du for lidt ud af dine anstrengelser i haven? Så er forklaringen måske, at der mangler bier til at bestøve havens planter.
Bier og andre insekter er uundværlige for planternes overlevelse, men de er hårdt trængt af forskellige sygdomme og miljøpåvirkninger. Et par bistader medfører helt automatisk en god bestøvning af havens frugttræer og –buske, og sikrer et godt udbytte af frugt og bær.
Bierne kan stå i et uforstyrret hjørne af haven, hvorfra de ganske fredeligt udøver deres summende aktivitet med indsamling af nektar og pollen.
Men bierne passer ikke helt sig selv. At passe bier lærer du på et begynderkursus i biavl i én af landets mange biavlerforeninger. F.eks. gennemfører Gl. Roskilde Amts Biavlerforening i år 2 begynderkurser, hvoraf det første er et aftenkursus, som begynder tirsdag den 26. februar.
Kurset har til formål at hjælpe deltagerne godt og sikkert i gang som biavlere. At få bifamilierne til at trives kræver som minimum et godt kendskab til biernes adfærd.
Efter det indledende kursus er foreningens skolebigård åben hver tirsdag aften indtil udgangen af august. Erfarne biavlere er klar med råd og dåd, så de nye biavlere får al nødvendig hjælp og støtte til at passe bierne godt.
Flere informationer om kursus og tilmelding på www.biavl.dk/roskilde eller ved henvendelse til Knud Graaskov, telf. 2684 3143 eller på e-mail knud@graaskov.dk .
pm

(Foto: Knud Graaskov, Gl. Roskilde Amts Biavlerforening).

(Foto: Knud Graaskov, Gl. Roskilde Amts Biavlerforening).

Vidste du, at

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening er Danmarks største biavlerforening med ca. 240 medlemmer. Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening, som har ca. 4.600 medlemmer.
Honningbierne har været på jorden i mange millioner år, og i Danmark er der en lang og god tradition for biavl.
Foreningens skolebigård ligger i Roskilde på adressen Ringstedvej 79. Skolebigården med klubhus og bifamilier er mødested for foreningens medlemmer hver tirsdag aften i sommerhalvåret. Her drøftes sæsonens forløb og udveksles erfaringer, og nye biavlere får svar på de mange spørgsmål.
Forskellige kursusaktiviteter finder sted i årets løb, bl.a. kurser vedr. nye småfamilier, bekæmpelse af bisygdomme og støbning af vokslys.
Skolebigården har hvert år besøg af mange skolebørn. Skoleklasser kan efter aftale besøge skolebigården og få et førstehåndsindtryk af biernes liv og færden.
Foreningen deltager hvert år på Roskilde dyrskue. Formålet er at fortælle dyrskuets gæster om 'bierne og blomsterne', demonstrere slyngning af honning og vise en rigtig bifamilie (i et observationsstade).
Årets biavler. Hvert år udpeger foreningen årets biavler. I 2012 var årets biavler Per Kristiansen fra Jystrup.
Foreningens begynderkursus har følgende indhold:
• Årets gang i bigården
• Udstyr og materiel
• Biernes sundhed og hygiejne i biavlen
• Bigårdens placering og indretning
• Honningkvalitet og -behandling
• Andre biprodukter som voks, pollen og propolis
Flere informationer: www.biavl.dk/roskilde .

Publiceret 01 February 2013 08:00