Arkitektkonkurrencen i 2009 blev vundet af Tegnestuen Vandkunsten og vinderprojektet blev bearbejdet til en helhedsplan for Greve Midtby. På baggrund af helhedsplanen er der nu udarbejdet et forslag til et tillæg til kommuneplanen, som nu sendes i høring.

Arkitektkonkurrencen i 2009 blev vundet af Tegnestuen Vandkunsten og vinderprojektet blev bearbejdet til en helhedsplan for Greve Midtby. På baggrund af helhedsplanen er der nu udarbejdet et forslag til et tillæg til kommuneplanen, som nu sendes i høring.

Plan for Greve Midtby i høring

GREVE: Greve Midtby skal gøres til et aktivt oplevelsesrigt bymiljø. Det er idéen bag et tillæg til kommuneplanen, som Greve Kommune nu sender i høring. Der er borgermøde om planen på Greve Gymnasium 28. februar.
I Greve Midtby, området omkring stationen, butikscentret, rådhuset, uddannelsesinstitutionerne og svømmehallen, skal der skabes et aktivt og oplevelsesrigt bymiljø.
Det var oplægget, da Greve Kommune i 2009 udskrev en arkitektkonkurrence om Greve Midtby. Og det er også idéen i det tillæg til kommuneplan, som Greve Kommune nu sender i høring.
- Der er i forslaget arbejdet meget med fortætning af bebyggelsen, indretning af nye pladser og omdannelse af vej- og stinettet, så Greve Midtby bliver mere attraktiv at færdes til fods og på cykel i, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Brian Hemmingsen.
- Jeg synes det er et meget spændende oplæg, som også indtænker bæredygtighed, innovation, sundhed, energi og klima i udvikling af området.
Arkitektkonkurrencen i 2009 blev vundet af Tegnestuen Vandkunsten og vinderprojektet blev bearbejdet til en helhedsplan for Greve Midtby. På baggrund af helhedsplanen er der nu udarbejdet et forslag til et tillæg til kommuneplanen, som nu sendes i høring.
Nyt byggeri i Greve Midtby-området kommer til at rumme en blanding af kontorerhverv, offentlige funktioner, uddannelsesinstitutioner, detailhandel og boliger.
Høringsperioden løber frem til 2. april 2013, og der vil blive afholdt et borgermøde om kommuneplantillægget på Greve Gymnasium torsdag den 28. februar, kl. 19 til 21.
Læs mere om kommuneplan tillægget på www.greve.dk/planer.
pm

Publiceret 01 February 2013 16:00