UUV bygningen i Ølby Center.

UUV bygningen i Ølby Center.

Uddannelse nu – dit valg!

Den 15. marts er der ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne. Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge Bugt, udvider derfor den åbne vejledning helt til klokken 20 den 28. februar, hvor lanceringen af UUV Køge Bugts nye Facebook-profil også markeres.

KØGE: Uddannelse er vejen frem. Uddannelse øger jobmulighederne, livsindkomsten og faktisk også levealderen. Men mulighederne er mange, næsten uendelige og nærmest uoverskuelige.
Skal det være en af de fire gymnasieretninger, en af de mere end 100 erhvervsuddannelser eller er der behov for faglig opkvalificering og personlig udvikling? Er det rigtige valg 10. klasse eller måske produktionsskole? Eller hvad med en erhvervspraktik for at prøve erhverv og evner af?
Uanset spørgsmålene står Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge Bugt, klar til at vejlede.

Åben vejledning

Fredag den 15. marts er der ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne. Det er altså nu, der skal afklares en uddannelsesvej og formuleres en uddannelsesplan. 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge Bugt, inviterer derfor de unge, der ikke er i gang med skole eller uddannelse og står for at skulle vælge og søge, til at besøge den åbne vejledning. I Greve såvel som Køge er åbningstiden d. 28. februar udvidet, kl. 13-20, så de unge kan få hjælp til at træffe og kvalificere deres egne valg.
Allerede inden, torsdag den 28. februar, kan de unge uddannelsessøgende læse nyheder om uddannelse, valg og muligheder på UUV Køge Bugts Facebook-profil.
Profilen er UUV Køge Bugts nyeste tiltag for at lette de unges adgang til information og viden og styrke den opsøgende vejledning. Lanceringen af Facebook-profilen markeres den 28. februar med en lodtrækning om en iPad mini – vel at mærke, hvis UUV Køge Bugt op til dagen når minimum 1000 følgere på Facebook.
Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge Bugt, varetager vejledning til ungdomsuddannelse for unge i grundskolen og helt op til det 25. år i Greve, Solrød, Køge og Stevns.
Alle unge under 25 år har en UU-vejleder, som de kan henvende sig til, hvis de har behov for vejledning om og til ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have særlig opmærksomhed på de 15-17-årige, der har pligt til uddannelse eller anden aktivitet, og skal tilbyde vejledning op til det 25. år.
De vejledere, de unge møder i den åbne vejledning, kan fx vejlede om mulige og realistiske uddannelsesvalg, hvilke perspektiver uddannelsen kan føre til, og om muligheder for afklaringsforløb inden uddannelsesvalget træffes. Vejledningen er som altid fortrolig og kan være anonym.
pm

Publiceret 01 February 2013 17:30