Hvad med Billesborgvej?

Borgerne i Egøje ønsker borgerne omkring Egedesvej tillykke med deres cykelsti. Men hvad med Billesborgvej?
Egøje Borgerforening og beboere langs Billesborgvej har i årevis anmodet Køge Kommune og Politiet om hastighedsnedsættende foranstaltninger og hastighedskontrol p.g.a. flere uheld på vejen, alt for megen tung trafik og alt for høj hastighed.
Indtil nu er intet sket. Vi må opfordre myndighederne til snarest at tage initiativ til forbedring af forholdende for de svage trafikanter - herunder ikke mindst de mange skoleelever, der skal færdes på vejen til og fra stationen i Egøje.
Lad os få en cykelsti, hastighednedsættende foranstaltninger og tvangsruter uden om landsbyen for de tunge køretøjer, der blot pendler gennem byen. En fatal ulykke vil være myndighedernes ansvar efter de mange henvendelser og advarsler.
En holdning til problemet fra de politiske partier vil være velkommen her op til byrådsvalget.

Publiceret 01 February 2013 09:45