Kim Østerberg

Kim Østerberg

En kæmpe er gået bort

Det er med stor sorg at vi har fået meddelelsen om, at Kim Østerberg er død af sin sygdom. Dødsfaldet var ventet, og så alligevel, for som i alle andre af tilværelsens forhold tog Kim kampen op mod sygdommen med en ildhu, der var så kendetegnende for ham.

Af
På vegne af Liste T og Enhedslisten i Hvidovre. Mogens Leo Hansen

Kim vil især blive husket for sin kampgejst og utrættelige indsats på venstrefløjen i Hvidovre. Helt fra sine unge dage i HIPS og til tiden som kommunalbestyrelsesmedlem for Liste T var han i forreste række til forsvar for de svage, og for at sikre almindelige menneskers rettigheder. Om det var idrætslivets betingelser, kampen for skolerne eller beskæftigelsespolitikkens kringelkroge havde Kim fingeren på pulsen, og deltog aktivt både som praktisk aktivist, og som den der med sin store viden viste os andre vejen frem. Også indenfor miljøbeskyttelse og i kampen imod klimaforandringerne var Kim meget vidende og aktiv, og han gjorde en stor indsats for at få oprettet et agenda 21 center i Hvidovre. Et arbejde der stadig venter på at blive udført. Kims mange læserbreve i Hvidovre Avis viser den store spændvidde han besad politisk, og hvor dygtig han var til at analysere situationen, og netop sætte fingeren på det rette sted på det rette tidspunkt. Det er dog især for sit arbejde i Avedøre Stationsby, både professionelt i boligselskabets administration, og som bestyrelsesmedlem i Avedøre boligselskab afdeling syd, at Kim vil blive husket og savnet. Det kan ganske enkelt ikke beskrives, hvor mange ting han var involveret i her. Endeligt skal det nævnes at Kim sammen med sin kone Pernille Falcon var en af initiativtagerne til dannelsen af Liste T, hvor han også fortsatte som ledende medlem lige til det sidste. Derudover var Kim også et fremtrædende medlem af Enhedslisten i Hvidovre. Denne korte beskrivelse giver kun en svag fornemmelse af, hvor meget Kim Østerberg har betydet for venstrefløjen i Hvidovre. Det kan ikke være anderledes, men dem der har stiftet bekendtskab med ham vil vide hvilken kæmpe indsats han har præsteret i sit alt for korte liv. Farvel og tak for alt du har givet os. Du vil fortsat leve i vores hjerter og i vores aktiviteter til inspiration for ung som for gammel. Til sidst vil vi kondolere Pernille og pigerne. I skal vide at vi forstår jeres store tab, for det er også vores.

Publiceret 05 February 2013 08:00