Når børn skal i bad efter gymnastiktimerne er det en del af undervisningen. Det er hele Hvidovres skolevæsen enige om. Men der er delte meninger om, hvor længe børnene skal bade med det andet køn.

Når børn skal i bad efter gymnastiktimerne er det en del af undervisningen. Det er hele Hvidovres skolevæsen enige om. Men der er delte meninger om, hvor længe børnene skal bade med det andet køn.

Er det ok, at drenge bader sammen med piger?

På de fleste skoler i Hvidovre har man enten fjernet fællesbadningen eller også har man kun fællesbadning i 0. klasse. På to skoler har man dog fællesbadning helt op til 2. klasse. ¿Er det ok¿?, spørger mor til barn på otte år

Hvornår bliver børn for gamle til at bade sammen med det modsatte køn? Er det overhovedet ok, at drenge og piger bader sammen, når de har nået skolealderen? Og i 1. klasse. Og i 2. klasse?

Af
ark

Eller skal nøgenhed ses som det mest naturlige i verden - uden at vi som voksne pådutter børnene en generthed, som de slet ikke er gamle nok til selv at opfatte? Det spurgte en forældre om, da hun forleden ringede til Hvidovre Avis. Hendes barn på 8 ½ år er ked af, at der på Gungehusskolen er fællesbadning mellem drenge og piger efter gymnastiktimerne til og med 2. klasse. - Det går mit barn rigtig meget på, og vi har forsøgt at slippe udenom bl.a. ved at tilbyde, at barnet kan klæde om på toilettet. Men vi finder ikke megen sympati for situationen, siger moderen. Hvidovre Avis har valgt at lade familien og barnet være anonymt for ikke at ¿udstille¿ skoleeleven. Har ikke været bonerte Moderen ved ikke, hvor genertheden kommer fra. - Herhjemme har vi altid taget nøgenhed naturligt. Ikke overdrevent naturligt - som at vi går nøgne rundt altid - men bare naturligt som de fleste andre familier, formoder jeg, siger moderen, der har svært ved at se, hvad hun skal stille op, udover at skifte skole, som barnet ikke ville være glad for. Er I ikke bare for pylrede hjemme hos jer? - Jeg kan sagtens se, at det i en perfekt verden ville være fint, hvis børn i den alder tog det naturligt, at de skulle bade sammen med det modsatte køn og ikke tænkte over kroppe og den slags. Men når nu man har et barn, der ikke har det godt med situationen, synes jeg også, at man bør tage det alvorligt. Jeg har selv tænkt meget over det, efter at mit barn viste utilpashed, og jo mere jeg tænker over det, jo mere synes jeg ikke, at det er ok, at man tvinger børn på op mod 10 år til at bade sammen med det modsatte køn. Men måske er det bare mig?, spørger hun. Forskellige synspunkter Noget tyder på, at de fleste skoler, skoleledere og skolebestyrelser er enig med moren. En rundspørge til Hvidovres folkeskoler viser, at det er meget forskelligt, om man overhovedet har fællesbadning på skolen, og hvor store eleverne er, før fællesbadning stopper. På Risbjergskolen bader man eksempelvis kun fælles i 0. klasse, hvorimod man på Frydenhøjskolen slet ikke kender til fællesbadning. På fire ud af ni folkeskoler har man ikke fællesbadning. Tre skoler har fællesbadning i 0. klasse, mens det kun er Gungehusskolen og Præstemoseskolen, der har fællesbadning helt op til 2. klasse. Op til den enkelte leder Det er op til den enkelte skole og den enkelte skoleleder, hvad reglerne skal være. Det fortæller skolechef Søren Thorborg. - Hvidovre Kommune har ikke nogen fælles retningslinjer om badning efter idræt eller regler for, på hvilke klassetrin drenge og piger kan bade sammen. Det er op til den enkelte skole, skoleledelse og i sidste ende skolebestyrelse at beslutte principper for dette, siger han og henviser ellers til ministeriets mål for idræt, hvor det bl.a. beskrives, at netop badning efter idrætsudøvelse er en fast del af den idrætstradition, som eleverne skal lære at kende og handle indenfor. - Det er erfaringen, at dialogen med barnet og forældrene er afgørende for at finde gode løsninger på dette. Hvordan kan begge parter medvirke til en løsning, hvor der bliver taget hensyn til barnets blufærdighed eller religiøse ønsker. Ved en åben og udramatisk håndtering vil dette lille problem undgå at vokse sig stort og give barnet nogle uheldige oplevelser. Ofte har man set, at det blufærdige barn får et mere afslappet forhold til badningen, hvis det kommer i det rette tempo og med det rette hensyn, siger Søren Thorborg. Hvidovre Avis har også forelagt kritikken for Gungehusskolens leder, Jørgen Angermann, der er kommet med et faktuelt svar, som man kan se i artiklen på denne side. Hvidovre Avis har også spurgt Gungehusskolens leder, om ikke Gungehusskolen er bagud og ude af trit med samfundet i 2013, når man som den eneste skole i Hvidovre har fællesbadning til og med 2. klasse. Men skolelederen er ikke vendt tilbage på denne henvendelse.

Publiceret 05 February 2013 08:00