10. klassedrengene fra Greve Abdel Assas, Emil Nielsen, Benjamin Semali og Sinam Önder er i gang med et opbygge deres hjemmeside i programmet SharePoint.

10. klassedrengene fra Greve Abdel Assas, Emil Nielsen, Benjamin Semali og Sinam Önder er i gang med et opbygge deres hjemmeside i programmet SharePoint.

Greves 10. klasser brobygger på Køge Handelsskole

UDDANNELSE: Elever fra Greves 10. klasser har netop afsluttet en intensiv uge på erhvervsuddannelsen Merkantil HG i Køge.
Det er den første brobygning i et nystartet samarbejde mellem Greve 10. klasse, som skal øge 10. klasseelevers kendskab til mulighederne efter grundskolen og dermed hjælpe de unge til at vælge rigtigt – første gang.
- Vi er utroligt glade for, at vi kan tilbyde de unge en uge på Merkantil HG, hvor de får reel indsigt og praktisk erfaring i en ungdomsuddannelse. Vi vil løbende evaluere forløbet, så vi kan se, om der er brug for flere brobygningsuger, justering af fagligt indhold og andre forhold, der kan styrke de unges forberedelse til deres valg ungdomsuddannelse, siger Peter Hegne, afdelingsleder for Greve 10. klasse.

Hjemmesider, idræt og oplevelsesøkonomi

De godt 50 unge mennesker fra Greves 10. klasse arbejdede fordelt i to hold enten med forløbet 'hjemmesider' eller 'idræt & oplevelsesøkonomi'.
– Selv om de to hold lyder meget specifikke, så var pointen faktisk, at de unge fik indblik i flere samt et bredt kendskab til oplevelsesøkonomi i et dansk perspektiv. Desuden fik de snuset til reklamekampagneteori samt en indføring i praktisk kendskab til, hvordan reklamer udformes. På idrætsdelen af forløbet, var vægten lagt på fodboldtræning samt krop og bevægelse, forklarer Stina Grube, Uddannelsesleder på Merkantil HG.
Undervisningen var opdelt i lige dele teori og praktik. På hjemmesideholdet fik deltagerne et grundlæggende kendskab til hjemmesideproduktion, bl.a. opbygning, brugerflade og it, tilføjer Peter Hegne.
Selv om Abdel, Benjamin, Emil og Sinam aldrig har ikke tidligere kastet sig ud i produktion af en hjemmeside, gik de til opgaven uden berøringsangst:
- SharePoint er ret enkelt og logisk at gå til, vi anede intet om programmer til at lave websites før, men det er faktisk ret sjovt at arbejde med, siger Abdel med et smil.
Køge Handelsskole har desuden gennem mange år været aktiv værtsskole i brobygningsnetværk med 10. klasse Køge, Ak10vet i Haslev, 10. klasse Solrød og 10. klassecenter Stevns.
mr

Uddannelsesleder Stina Grube fra Køge Handelsskoles Merkantil HG og Peter Hegne, afdelingsleder Greve 10. klasse.

Uddannelsesleder Stina Grube fra Køge Handelsskoles Merkantil HG og Peter Hegne, afdelingsleder Greve 10. klasse.

Publiceret 05 February 2013 05:45