Der skal også oprettes et brugerråd for Hvidovre havn.

Der skal også oprettes et brugerråd for Hvidovre havn.

Hvidovres borgere får førsteret

Læg til kaj uden medlemskab

Fremover er det folkeregisteradressen, der tæller, når man skal have en bøjeplads i havnen. Hvidovreborgere får førsteret.

Af
oashvidovreavis.dk

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. januar et nyt reglement for Hvidovre Havn. Reglementet skal sendes til endelig godkendelse hos Kystdirektoratet, inden det kan træde i kraft, men bliver der givet grønt lys derfra, er der afgørende ændringer på vej. Den væsentligste ændring er, at man for at få en bøjeplads i Hvidovre Havn ikke længere skal være medlem af Hvidovre Sejlklub eller Hvidovre Jagtforening. Fremover har bådejere med folkeregisteradresse i Hvidovre førsteret til en bøjeplads i havnen - uanset klubmedlemskab eller ej. Det nye reglement siger også, at der skal oprettes et brugerråd for havnen med deltagelse af havnens foreninger. Desuden er der indbygget en klagevejledning i det nye reglement.

Publiceret 05 February 2013 08:00