Der er ikke tvivl om, at Hvidovre Kommune har tabt penge - men hvor MANGE penge, der er tale om skal et notat ny afdække.

Der er ikke tvivl om, at Hvidovre Kommune har tabt penge - men hvor MANGE penge, der er tale om skal et notat ny afdække.

Hvor stort er tabet?

NU kommer der en redegørelse over Hvidovres tab på låneeventyret

Selv om Hvidovre Kommune nu har konverteret sit store lån i schweizerfranc (CHF) til et lån i danske kroner, blev sagen diskuteret hårdt, sejt og længe på sidste uges møde i kommunalbestyrelsen.

Af
oashvidovreavis.dk

Generelt var der enighed om, at det var godt, at Hvidovre nu endelig havde fundet en vej ud af det schweiziske låneforhold. Men debatten om, hvornår kommunen burde have forladt det store valutalån, blev genoptaget. Det er en debat, der flere gange gennem de sidste par år har fyldt godt på møderne i kommunalbestyrelsen - og der er ikke tvivl om, at det er et punkt, hvor man aldrig når til enighed. Som omtalt på forsiden i sidste uges avis, er der imidlertid også meget stor uenighed om, hvor stort et tab kommunen har haft på sin låneaktivitet i Alpelandet. I kommunens officielle pressemeddelelse stod der, at kommunen samlet har tabt omkring syv mio. kr. Omvendt mener Arne Bech (H), at Hvidovre har tabt omkring 50 mio. kr... Advarselslamper Arne Bech bad derfor om, at der blev udarbejdet et notat, som korrekt redegør for kommunens faktiske tab: - Jeg beder om en redegørelse, der viser tabet fra den 1. januar 2010. Vi ved jo alle sammen, at før denne dato gik det godt nok med lånet. Men vi har i denne kommunalbestyrelse været ansvarlige for kommunen siden denne dato. Borgere har vel ret til at få at vide, hvordan vi har levet op til vores ansvar? Hvorfor gik det så galt her i Hvidovre - trods tydelige blink fra advarselslamperne... Borgmester Helle Adelborg (A) sagde, at et tab kan gøres op på mange måder: - Jeg er enig i at vi skal have et notat - men det skal omfatte hele lånets løbetid... Dette synspunkt fik opbakning fra SF"s Niels Ulsing: - Det giver ingen mening kun at opgøre det fra den 1. januar 2010. Notatet skal vise hele lånets løbetid... Steen Ørskov (C) bakkede op om ønsket om at få en korrekt redegørelse for de faktiske tab: - Borgmester og kommunaldirektør forsøger at nøjes med at tale om, at kommunen samlet har tabt cirka syv mio. kr., selv om periodens samlede og faktiske tab nok nærmere er i størrelsesordenen på 50 mio. kr. Man kan i hvert fald diskutere omfanget af tabet - alt efter hvordan man vælger at se på det¿ Også Venstre, Dansk Folkeparti og Liste T bakkede op om Arne Bechs krav om notatet. - Vi skylder borgerne korrekt besked. Hvad har vi tabt i vores tid? Vi ved jo alle at vi tjente penge på lånet før januar 2010, pointerede Arne Bech... Enden på diskussionen blev, at samtlige til sidst stemte for Liste H¿s forslag om, at lånets gevinst/tab opgøres fra den 1. januar 2010 til indfrielsesdatoen. Også et forslag fra Socialdemokraterne om, at lånets gevinst/tab opgøres fra det oprindelige optagelsestidspunkt til indfrielsestidspunktet fik opbakning fra hele kommunalbestyrelsen.

Publiceret 05 February 2013 08:00