Arbejdsløsheden rammer ikke mindst de unge i region Syddanmark.

Arbejdsløsheden rammer ikke mindst de unge i region Syddanmark.

Ledigheden har bidt sig fast

Der er ikke sket meget i antallet af ledige fra 2010 til i dag. I Sønderborg følger vi pænt gennemsnittet

Af
Af Svend Mikael Larsen

35.275. Så mange fuldstidsledige var der ved udgangen af december i hele region Syddanmark. Det viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det betyder af ledigheden stort set ikke har ændret sig siden 2010, hverken her i regionen eller i Danmark som helhed.
Det er også fortsat de unge, som døjer med at finde job. Med 10,4 procent er det aldersgruppen 25 til 29 år, der tegner sig for den højeste ledighed i Syddanmark, hvor ledigheden i gennemsnit ligger på 6,8 procent. Lavest ledighed har de 60-66 årige, hvor procenten er nede på 3,7
Lavest ledighed finder man i den nordlige del af Sydjylland med Billund kommune som den allerlaveste med 4,2 procent tæt fulgt af Varde med 4,3 procent.
I den modsatte ende af skalaen finder vi Kerteminde med 8,5 procent efterfulgt af Odense og Langeland med begge 8 procents ledighed.
Med 6,2 procent ledige placerer Sønderborg Kommune sig midt imellem de to yderpunkter på skalaen. Til sammenligning har Aabenraa 6,9 procent og Haderslev 6,4 procent ledige.
Traditionelt har kvinder haft en højere ledighed end mænd, men det ændrede sig under finanskrisen, hvor de to køn skiftede plads. Men nu er ledigheden igen begyndt at falde for de traditionelle mandefag, mens der ses en stigning for eksempelvis medlemmer af FOA, hvor kvinder traditionelt dominerer. Det betyder, at kvinder nu igen har en højere ledighed end mænd.
Med 6,3 procent ledige mænd og 6,1 procent kvinder i Sønderborg er den tendens ikke helt slået igennem her i kommunen. Det er den til gengæld i Aabenraa, hvor ledighedsprocenten for kvinder er oppe på 7,8 procent, hvilket er det højeste blandt alle de Syddanske kommuner, mens mændene i vores nabokommune holder sig på måtten med 6,1 procent.

Publiceret 05 February 2013 14:00