Sagen om den syv-årige selvmordstruede pige skal drøftes i kommunalbestyrelsen på lukket møde.

Sagen om den syv-årige selvmordstruede pige skal drøftes i kommunalbestyrelsen på lukket møde.

Politikere vil drøfte sag

- i kommunal-bestyrelsen om syv årig selvmordstruet

I weekenden kastede medierne igen spot på en kedelig sag om en syv årig pige, der ifølge pigens mor er selvmordstruet.

Af
ark

Sagen er rejst i dagbladet Ekstra Bladet, og på baggrund af artiklen har kommunalbestyrelsesmedlemmerne Steen Ørskov Larsen (C) og Mikkel Dencker (O) besluttet sig for at begære sagen på lukket møde i kommunalbestyrelsen. Ørskov Larsen understreger, at han intet kender til sagen eller til pigen personligt. - Jeg hverken kan eller vil forholde mig til sagen alene ud fra en artikel i Ekstra Bladet, men som politiker bliver man nødt til at spørge: Hvad er der i denne her sag?, siger Ørskov Larsen. Begge politikere skrev i weekenden til borgmesterkontoret og børne- og velfærdsforvaltningen, hvor de bad om at få en orientering om den konkrete sag og få drøftet sagen på et lukket punkt på næste kommunalbestyrelsesmøde. Når en sag har personfølsomme oplysninger er det normalt at den behandles på lukket dagsorden. - Min anmodning om at få sagen taget op skal ikke ses som kritik. Men som lokalpolitiker må jeg have klarhed over, om vi gør, hvad vi kan og skal. Og hvis der er sket fejl, så må vi selvfølgelig snarest muligt få rettet op på fejlen og lære af den. Det skylder vi den pågældende familie, siger Steen Ørskov Larsen. - Der er desværre ved at danne sig et mønster, hvor Hvidovre Kommune yder utilstrækkelig hjælp til borgere ramt af psykisk sygdom. Nu er det anden gang på kort tid, at der er sager i medierne, hvor Hvidovre Kommune tilsyneladende ikke har løst opgaven godt nok, tværtimod. Jeg har desuden kendskab til yderligere en sag. Sagerne tyder på, at man er mere optaget af at spare penge, end at give nødstedte borgere den rigtige hjælp. Og dét er det helt forkerte sted at spare, efter Dansk Folkepartis mening, siger Mikkel Dencker. - I Ekstra Bladet kunne man også læse, at borgmesteren nægter at udtale sig i anledning af den nye sag. Det er påfaldende, for borgmesteren er ellers ekstremt synlig i medierne i øjeblikket, hver gang der skal holdes skåltaler, så man skulle tro at Socialdemokratiet har ansat professionelle kommunikationsfolk til at stå for deres valgkamp. Men, når det er en dårlig sag for kommunen, viger borgmesteren uden om. Det burde være omvendt. Ørskov Larsen er specielt fokuseret på psykisk sygdom i det han i kraft af sit daglige virke som politimand ofte oplever, at måtte feje op efter andre på grund af manglende indsats overfor psykisk syge. - Der er for mange ulykkelige sager, hvor psykisk syge overlades mere eller mindre til sig selv eller sine pårørende. Det er utroligt belastende, og man skal jo huske på, at de pårørende ikke er fagpersoner, som kan forventes dels at kunne overkomme de voldsomme udfordringer, som den syge giver, og dels ikke har de nødvendige kompetencer. - Personligt mener jeg, at der kan være behov for, at vi under alle omstændigheder sætter lup på hele området, for nogle gange tyder historierne i medierne på, at det er et spørgsmål om penge - og andre gange et spørgsmål om, hvad der er kommunernes og hvad der er regionernes ansvar.

Publiceret 05 February 2013 08:00