Praksis på skolerne

Gungehusskolen: Elever i 0.+1.+2.klasse har idræt sammen. Eleverne klæder om sammen og bader som en del af undervisningen. Baderum er indrettet med separate brusekabiner med forhæng. Oplever lærere enkeltelever, der mistrives ved fællesbadning, er der mulighed for, at eleven kan sendes ud lidt tidligere eller evt. bade i læreromklædningsrummet.

Af
ark

Denne ordning konfirmeres hvert år af skolebestyrelsen. Som udgangspunkt fungerer ordningen fornuftigt og har derfor i flere år ikke været til drøftelse eller revision. Frydenhøjskolen: Der er som udgangspunkt ikke fællesbadning på Frydenhøjskolen. Skolen har ingen deciderede regler på området, men er en praksis, der har fungeret gennem mange år. Risbjergskolen: Skolen har fællesbadning blandt drenge og piger i 0. klasse på Risbjergskolen, og sådan har det været i årtier. Når der en sjælden gang har været et ønske fra en forældre/elev om, at eleven ikke skal deltage i fællesbadningen, har man fundet en løsning i samråd med forældrene. Det kan være, at eleven går i bad 5 min. før de andre, låner lærerbrusekabinen, har badetøj på eller andet. Skolen har ikke haft grund til at drøfte ordningen, da den generelt fungerer. Avedøre Skole: Skolen har ikke fællesbadning. Man har tidligere badet sammen efter gymnastik i de mindste klasser, men den nuværende ordning uden fællesbadning har eksisteret siden skoleåret 2001/2002. Langhøjskolen: Der er p.t. ikke fællesbadning på Langhøjskolen. Danborgskolen: Skolen har ingen nedskrevne regler, men har pt. fælles badning på børnehaveklassetrinnet. Andre klassetrin er opdelt, hvilket foregår automatisk, da man benytter omklædnings-og badefaciliteter i Dansborghallen. Eventuelle særlige hensyn og behov drøftes i dialog med forældrene. Engstrandskolen: Skolen har altid en mand og en kvinde i både idræt og svømning i hele skoleforløbet. Pigerne og drengene er altså adskilt. Hvis der alligevel er en elev, der ikke vil (eller må) deltage i badning sammen med andre børn, så bruger disse elever lærerbadet alene. Holmegårdsskolen: På Holmegårdsskolen er det 0.klasserne, der bader sammen - drenge og piger - efter gymnastiktimerne. Sådan har det været de seneste år. Præstemoseskolen: Som udgangspunkt bader de mindste børn til og med 2. klasse også sammen på Præstemoseskolen, men man er samtidig imødekommende, hvis der er børn eller familier, der har særlige behov, der gør det svært for børnene at bade sammen med det modsatte køn. Vigtigst for skolen er det, at ¿der findes pragmatiske løsninger, så alle børn er glade for idræt og får badet efter idræt¿.

Publiceret 05 February 2013 08:00