Jan Pravsgaard Christensen

Jan Pravsgaard Christensen

Professor fra Hvidovre hædres af Nobel-pristager

Jan Pravsgaard Christensen, Hvidovre, der i maj sidste år blev udnævnt til professor i imonologi ved Københavns Universitet og Panum Instituttet, skal holde forelæsning og tiltrædelsesreception på Panum Institutet på fredag den 8. februar kl. 13.00 til 17,00. Her deltager en række kollegiale notabiliteter, bl.a. en Nobel-pristager, som Pravsgaard tidligere har arbejdet sammen med i USA.

Jan Pravsgaard Christensen er ekspert i immunsystemet samt alle aspekter af dets funktioner, opbygning, og celletyper. Han har viden om samspillet mellem infektioner og kroppens respons på disse. Infektionsimmunologien forsøger at beskrive hvilke mekanismer i immunsystemet, der har betydning for opdagelsen og håndteringen af infektioner og hvordan mikroorganismer forsøger at undgå denne effekt. Jan Pravsgaard Christensen har desuden stort kendskab til vacciner, hvordan de virker og hvor forskningen står mhp. DNA-type-vacciner mod bl.a. influenza. Han leder en forskergruppe, der eksperimentelt undersøger immunsystemets respons gennem anvendelse af modelsystemer.

Publiceret 05 February 2013 08:00