Direktøren:

- 100 procent retfærdig...

Hvidovre Avis har forelagt børne- og velfærdsdirektør Christine Brochdorf kritikken fra forældrene, der repræsenterer tre folkeskoler i Hvidovre.

Af
ark

Og hun mener, at forældrene tager fejl i deres vurdering af den nye budgetmodel. Hvidovre Avis har stillet direktøren en række konkrete spørgsmål, som hun har valgt ikke at svare på med henvisning til høringsfristen i denne uge. Børne- og velfærdsdirektøren vil dog gerne sige, at det er nødvendigt med en ny budgetmodel på grund af den nye skolestruktur. - Det er meget vigtigt at have en budgetmodel, der er gennemsigtig, forståelig og retfærdig. Derfor har vi i samarbejde med lærerforeningen, skolelederne og forvaltningen udarbejdet den model, der nu er til høring. Modellen bygger på et gedigent grundbeløb til hver skole og derudover et beløb per elev. For at sikre det bedst mulige grundlag for at bryde den negative sociale arv arbejder vi med det der kaldes socio-økonomiske kriterier. Det betyder at et barn, der enten har forældre med lav uddannelse, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og eller anden etnisk oprindelse end dansk får tildelt særlige beløb ud over grundtildelingen per barn. På den måde kan vi sikre alle skoler et fundament for at sikre, at alle børn løftes - uanset baggrund, siger direktøren. Ikke korrekt kritik Hun mener derfor, at kritikken, der rejses af enkelte forældre på Avedøreskolerne, ikke er korrekt. - Vi kompenserer netop samtlige skoler for børn med særlige udfordringer. Det, der opleves anderledes i modellen, er nu, at vi gør det for alle skoler i hele kommen, og at vi gør det ud fra en objektiv model baseret på det enkelte barn i stedet for ¿holdninger¿, som måske ikke er korrekte ... - Nogle skoler vil muligvis kunne opleve det uretfærdigt, at de får færre samlede økonomiske midler end forventet, men modellen er skruet sammen, så den er hundrede procent retfærdig, siger direktøren og påpeger, at modellen netop kompenserer de svageste. - Hvis de enkelte skolebestyrelser har behov for at få en yderligere uddybning af modellens opbygning og baggrund er de meget velkomne til at henvende sig, så vil vi naturligvis stå til rådighed i såvel høringsperiode som efterfølgende, slutter hun.

Publiceret 05 February 2013 08:00