Avedøre Skole er én af de skoler, der har modtaget elever fra den lukkede Enghøjskole. I følge et fiktivt budget opstillet af børne- og og velfærdsforvaltningen ville Avedøre Skole få tildelt 335.000 kr. mindre end tilfældet er med den nuværende budgetmodel. Denne udregning er baseret på tal, der inkluderer overgangsmidlerne fra de lukkede skoler. Når budgettet regnes ud uden overgangsmidlerne, får Avedøre Skole 603.000 kr. mere end hidtil. Se hele budgetmodellen for de ni folkeskoler på hvidovre.dk.

Avedøre Skole er én af de skoler, der har modtaget elever fra den lukkede Enghøjskole. I følge et fiktivt budget opstillet af børne- og og velfærdsforvaltningen ville Avedøre Skole få tildelt 335.000 kr. mindre end tilfældet er med den nuværende budgetmodel. Denne udregning er baseret på tal, der inkluderer overgangsmidlerne fra de lukkede skoler. Når budgettet regnes ud uden overgangsmidlerne, får Avedøre Skole 603.000 kr. mere end hidtil. Se hele budgetmodellen for de ni folkeskoler på hvidovre.dk.

Forældre:

¿Budget til skoler helt hen i vejret¿

Forældre til børn på Avedøreskoler står uforstående overfor, at skolerne får færre midler efter ny budgetmodel

Politikerne er på vej til at vedtage en ny budgetmodel for Hvidovres folkeskoler. En model, der udregner de tildelte beløb til skolerne ud fra nye kriterier og forhold på den enkelte skole.

Af
ark

Men for fem forældre, der alle bor omkring Klydevej og er engageret i skolebestyrelsesarbejde på tre forskellige skoler, ser budgetmodellen alt andet end retfærdig ud. - Vi er forundrede og bekymrede over vægtningen og fordelingen af de økonomiske midler på de forskellige skoler. Hvordan vil Hvidovre Kommune forsvare, at den nye model lægger op til færre midler per elev til de fire modtageskoler, som løfter en større opgave end tidligere? Dette gør det vanskeligere at opnå det kvalitetsløft, som vi alle har set frem til, siger forældrene Lene Larsen, Henning Engholm, Henrik Holm, Christina Sigsgaard og Hanne Lilja. Vi mister økonomiske midler Lukningen af Sønderskolen og Enghøjskolen sidste sommer har frigjort økonomiske midler, som skal anvendes til et kvalitetsløft på Hvidovre kommunes skoler. Særligt fire skoler - Avedøre Skole, Engstrandskolen, Gungehusskolen og Frydenhøjskolen - oplever en stor forandring efter skolelukningerne, med bl.a. øget elevtal og klassesammenlægninger. - Forvaltningens udspil til den nye økonomimodel lægger op til en anden vægtning af midlerne end tidligere. Midlerne foreslås fordelt på kommunens ni skoler således, at de fire modtageskoler reelt mister økonomiske midler på grund af den ændrede fordelingsnøgle, mener forældrene, der også peger på, at modtageskolerne alle har en høj andel af socialt belastede familier. Skoleudvalget har i januar nikket ja til forvaltningens oplæg til ny budgetmodel ¿med ønske om at forvaltningen udarbejder et notat med definitionen af de socioøkonomiske faktorer, der anvendes i fordelingen af midler¿. En budgetmodel, der skal træde i kraft fra skoleåret 2013/ 2014. Der er høringsfrist på torsdag den 7. februar.

Publiceret 05 February 2013 08:00