Det kan godt betale sig at klage, skriver Carl Skøtt i dette debatindlæg.

Det kan godt betale sig at klage, skriver Carl Skøtt i dette debatindlæg.

HAVKATTEN:

Klag, det betaler sig

Carl Skøtt - alias Havkatten - skriver dette debatindlæg

Haderslev Kommune får hvert år et stort antal klager fra borgere, der af den ene eller anden grund mener, at de ikke får den hjælp, deres handicap berettiger til. Urimelig mange af dem får ved en højere instans den ret, som Haderslev Kommune har nægtet dem.

Med ”urimelig mange” menes ikke, at der er mange, der på et urimeligt grundlag får medhold ved højere instans, men at det er urimeligt, at mange, der har krav på hjælp, får afslag fra kommunen.

En opgørelse over klagesager, der blev modtaget sidste år viser, at der i årets løb var 77, der klagede over kommunens afgørelse. Det er rigtig mange, for det er kun de mest ressourcestærke borgere, der klager. Et ukendt antal opgiver på forhånd at kæmpe mod kommunale afgørelser, uanset at de finder afgørelserne uretfærdige.

Netop det forhold er en af grundene til, at jeg som Havkatten stiller op til byrådsvalget med krav om, at Haderslev Kommune får en kommunal ombudsmand, der upartisk, men professionelt kan være borgernes mellemmand til det ofte stive, uigennemsigtige og vanskeligt forståelige bureaukrati, der har en tilbøjelighed til at bøje regler til borgernes ugunst.

Det sidste er ikke en påstand, men en kendsgerning, der også kan læses ud af årets klage-statistik.

Statistikken fortæller om de sager, der er blevet anket til Det sociale Nævn. Det drejer sig for sidste år om i alt 79. Heraf har kommunen fået medhold i 65 afgørelser, og i 14 afgørelser traf nævnet en anden beslutning end kommunen. Det sidste tal er efter min mening uanstændigt højt, for der er jo ikke ”kun” tale om 14 personer, men om en fejlvurdering på 17-18 procent.

Med en så stor fejlprocent er der kun ét at sige: Det kan betale sig at klage, når man føler sig uretfærdigt behandlet, for chancen for at få medhold er mange gange større end chancen for at vinde 100 kr. i lotto.

Klagestatistikken har været forelagt politikerne i udvalget for Ældre og Handicappede, og efter referatet at dømme finder politikerne det helt i orden med en fejlprocent på lidt under 20. De tog nemlig blot statistikken til efterretning.

Publiceret 05 February 2013 07:18