Politikeren:

- Stor fokus på modtageskolerne..

¿Modellen skal opfattes som realistisk og retfærdig.¿

Af
ark

Sådan siger socialudvalgsformand Niels Ulsing (F) om den nye budgetmodel for folkeskolerne i Hvidovre. Modellen består af et grundbeløb, et beløb pr. elev, og beløb efter socioøkonomiske kriterier, og på den måde kompenseres alle skoler for børn med særlige udfordringer. - Jeg tror derfor, at de utilfredse forældre måske nok skal have modellen forklaret lidt mere detaljeret, men vil understrege, at vi er i en høringsfase. Når vi har høringssvarerne, vil vi naturligvis nøje vurdere, om modellen er skruet rigtig sammen, eller skal rettes til, siger han. Han påpeger, at arbejdsgruppen har været sammensat af forvaltningsfolk, repræsentanter fra skolelederne og fra lærerforeningen og at Skoleudvalget har stor fokus på netop modtagerskolerne. - Hvad angår kvalitetsløft og de økonomiske midler, så skal og vil alle skoler få del i disse. De 11 kvalitetsløfttiltag skal bredes ud på alle skoler, efter en flerårig tidsplan. Tolærerordningen er nævnt som eksempel på, at nogle skoler har fået afsat penge, og andre ikke. Inden beslutningen om kvalitetsløft, havde SF fået afsat penge på budgettet til forsøg med tolærerordning, og tre skoler havde selv tilkendegivet, at de ville være med på at afprøve det. Derfor er de i gang, siger Niels Ulsing. Erfaringerne fra de tre skoler skal danne baggrund for en politisk beslutning om udbredelse til de andre skoler eller ej. - Nu afventer vi høringssvarene vedr. ny budgetmodel og tager herefter stilling til det endelige forslag, som sendes frem til beslutning i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Der er således rig lejlighed til at vurdere, om vi har ramt den bedst mulige model, eller om der skal reguleres på den ...

Publiceret 05 February 2013 08:00