"Tallene taler deres tydelige sprog, siger udvalgsformand for børn og undervisning," Karl Haahr.

Børnetal dykker i daginstitutionerne

Der bliver født færre børn i Varde Kommune, og det vil daginstitutionerne snart mærke. Udvalget for børn og undervisning vil se på børnepasning sideløbende med skolestrukturen

Af
Kim Schou

Fire børnehaver er i fare for at blive for små i de kommende år. De nærmer sig de 35 børn, som Varde Byråd har sat som minimum i en institution eller afdeling.
Fra 2010 til 2012 er antallet af børnefødsler faldet med 148 i Varde Kommune. Det mærker man i dagplejen, og fødselstallet vil i løbet af få år slå igennem i daginstitutionerne:
"Tallene taler deres tydelige sprog. Det er ikke noget, vi vil tage fat på her og nu, men vi vil følge udviklingen tæt, og det vil være naturligt at kigge på dagtilbud, når vi i den kommende byrådsperiode kigger på skolestrukturen," siger formand for udvalget for børn og undervisning Karl Haahr (L).
Det er Kilden i Billum, Regnbuen i Horne, Lundparken i Lunde og Starup Børnehave, der i en prognose for 2014 nærmer sig de 35 børn.
Udvalget for børn og undervisning blev præsenteret for prognosen på udvalgsmødet tirsdag. Udvalget anbefaler byrådet at sætte en analyse af dagtilbudsstrukturen i hele kommunen i gang og at se på området sideløbende med skolestrukturen i 2014.

Publiceret 06 February 2013 08:00