Ole Kobbelgaard stopper som forstander på Askov Højskole den 31. juli. Arkivfoto

Ole Kobbelgaard stopper som forstander på Askov Højskole den 31. juli. Arkivfoto

Forstander stopper til sommer

Ole Kobbelgaard stopper til sommer som forstander på Askov Højskole

Af
-dan

Askov Højskole skal have ny forstander efter sommerferien. Forstander Ole Kobbelgaard har opsagt sin stilling, og efter gensidig aftale med bestyrelsen for højskolen er datoen for Ole Kobbelgaard fratrædelse sat til 31. juli.
På den måde kan forstander Ole Kobbelgaard gøre det nuværende elevhold færdigt og samtidig stå i spidsen for en del af årets velbesøgte, korte kurser.
"Mit ønske om at fratræde stillingen er alene begrundet i personlige forhold. Jeg har været umådeligt glad for årene som forstander og de fine resultater, vi sammen har opnået på højskolen og efterskolen. Jeg vil ikke mindst komme til at savne alle de vidunderlige elever og kursister, som har lagt vejen forbi os og givet så meget af sig selv. Det er og har været en stor gave at stå i spidsen for et sted, hvor glæden har så gode kår, og hvor medarbejdere, kursister og gæster alle har ét mål for øje: at blive klogere på sig selv, på tilværelsen og i det hele taget øge livsmodet hos hinanden," siger forstander Ole Kobbelgaard.
Formand for beStyrelsen ved Askov Højskole og Efterskole, kommunaldirektør Ole Slot, beklager Ole Kobbelgaards beslutning, men glæder sig samtidig over de fem år, der har betydet såvel fremgang som stabilisering af økonomien for de to skoler:
"Jeg anerkender Ole Kobbelgaards store indsats gennem de seneste fem år og tager naturligvis hans beslutning til efterretning. Vore skoler har i perioden udelukkende præsteret regnskaber med overskud. På den måde har vi fået rettet op på økonomien og er kommet godt i gang med renoveringen af vores store bygningsmasse, så vi med sindsro kan sige, at vi har et godt og målrettet fokus på fremtiden," siger Ole Slot og tilføjer, at bestyrelsen nu vil sondere terrænet i bestræbelserne på at finde det menneske, der fremover skal lægge linjen for Askov Højskole.

Publiceret 06 February 2013 10:00