Hvem kender noget til disse nye skilte - og noget om hvor de tidligere skilte er blevet af?

Hvem kender noget til disse nye skilte - og noget om hvor de tidligere skilte er blevet af?

Hvem har taget kommunens skilte?

Haderslev Kommune efterlyser et par af sine skilte, der er forsvundet fra bymidten i Haderslev

Af
Peter Rasmussen

efterlysning Flere steder i byen er skilte pillet ned og i stedet erstattet af grønne og hvide træskilte med påmalede ord. Et af stederne er på hjørnet af Slotsgade / Nørregade, hvor det blåhvide skilt, der normalvis guider borgerne hen til Ehlerssamlingen, er pillet ned og i stedet er der sat et skilt op, hvor der står ”Vision”.
Haderslev Kommune vil naturligvis gerne have sine skilte tilbage.  Udover at skulle guide folk det rette sted hen, så vil det selvfølgelig også koste penge at få fremstillet nogle nye. Der er ”frit lejde” til at aflevere skiltene igen hos Driftsafdeling Øst, Ved Havnen 15-17, Haderslev, så skal kommunens folk nok sørge for, at de kommer op at hænge igen.
Ind til videre har Haderslev Kommune fundet et par steder, hvor der er sat nye grønne skilte op. Også ved indgangen til byretten, Bispebroen 2b, er der sat et skilt med ”Succes” op. Møder borgerne andre steder, hvor kommunens skilte er erstattet, må de gerne give et praj.

Publiceret 06 February 2013 09:45