Kommunen har for første gang fået en samlet vidensbaseret og digitaliseret plan over naturen.

Kommunen har for første gang fået en samlet vidensbaseret og digitaliseret plan over naturen.

Ny plan tager pulsen på Fredericias natur

Planen er sendt i offentlig høring frem til den 28. marts

Fredericia Kommune har en værdifuld og alsidig natur, som vi skal bevare, udvikle og forbedre. Derfor har Natur & Miljø udarbejdet et udkast til en samlet plan for naturen i kommunen, Naturkvalitetsplan 2012.
Medarbejdere i Natur & Miljø har besigtiget samtlige kendte naturlokaliteter; herunder overdrev, moser, enge og strandenge. Alle naturområder er blevet registreret.
"Dermed har kommunen for første gang fået en samlet vidensbaseret og digitaliseret plan over naturen. Det er et fantastisk arbejdsredskab, som har den fordel, at det hurtigt kan opdateres. Det vil helt sikkert gøre den daglige sagsbehandling på naturområdet meget hurtigere, ligesom det er et godt værktøj for overordnede prioriteringer af indsatsen for at forbedre naturen i kommunen herunder naturpleje, overvågning og genopretning," siger Dorthe Brix Aaboer, biolog i Natur & Miljø.
Naturkvalitetsplanen betyder ikke nye stramninger på miljøområdet.
"Derimod kan erhvervslivet se frem til en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. At planerne ligger digitaliseret og hurtigt kan opdateres betyder også, at kommunen fremover får mere værdi for pengene og dermed kan holde budgettet," pointerer John Bader (C), formand for Miljøudvalget.
Naturkvalitetsplanen bliver nu sendt i offentlig høring i otte uger, så borgere, organisationer og øvrige interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger og gode ideer til den.
Fredericia Kommune skal have input senest den 28. marts 2013. Herefter vil den blive tilrettet og endeligt vedtaget i byrådet.

Publiceret 06 February 2013 11:00