Jan Aagaard Rasmussen, der er tovholder på Sundhedspolitikken 2014, skal over det næste år holde en masse møder for at få konkretiseret, hvad politikken præcis skal indeholde.

Jan Aagaard Rasmussen, der er tovholder på Sundhedspolitikken 2014, skal over det næste år holde en masse møder for at få konkretiseret, hvad politikken præcis skal indeholde.

Sabro vil stå sammen for sundheden

Et helt nyt tiltag er netop blevet formuleret i Sabro. Hele lokalområdet skal have udarbejdet en sundhedspolitik, hvor alle samarbejder om børnenes sundhed

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

Samarbejde Sabros børn og unge skal være sundere, og det vil områdets mange aktører på børne- og ungeområdet bakke op om. Der er ikke bare tale om sundhed i form af færre kilo på hofterne og flere kilometer i benene, men en bred viden om sundhed. "Det handler om meget mere end bare kost og motion. Vi tænker også den mentale sundhed og velvære ind i det her. Og vi ønsker at børnene får en forståelse af, hvad eksempelvis seksualitet, familie, penge, kultur og sygdom gør for ens betingelser for et godt og sundt liv. De skal med andre ord være i stand til at finde frem til, hvad der er sundt netop for dem," fortæller Jan Aagaard Rasmussen, der er fritidspædagogisk leder på Sabro- Korsvejskolen og tovholder på Sundhedspolitikken 2014.

Alle trækker samme vej

Det er fra skolen, at idéen om en sundhedspolitik er udsprunget, men hele Sabro bliver involveret i projektet, som efter planen skal være klar til at køre fra 2014. "Skolen kan ikke løse denne opgave alene. Forældrene spiller en stor rolle, og blandt andet dagtilbud, sundhedsplejersker, idrætsforeningen, klubberne og boligforeningerne er også med i det her. For det er vigtigt, at vi alle trækker i den samme retning, fra børnene er nul til 18 år," fortæller Jan Aagaard Rasmussen, som håber, at det brede sundhedsbegreb vil blive en naturlig del af i hvert fald alle timer i skolen. Når sundhedspolitikken er køreklar, skal alle instanserne i byen sørge for at holde fast i politikken, da erfaringer fra andre skoler har vist, at det gerne tager 6-8 år før kulturforandringen er fuldt implementeret, fortæller Jan Aagaard Rasmussen. "Det bliver et langt sejt træk," siger han.

I den spæde start

De forskellige instanser i byen har allerede givet positive tilbagemeldinger til projektet, som endnu er i sin allerspædeste opstartsfase. Derfor er ingenting besluttet fuldt ud endnu, og hvordan, samarbejdet i sundhedspolitikken kommer til at fungere, er heller ikke lagt fast. "Hvilke roller, vi hver i sær kommer til at spille, er endnu ikke givet, men planen er selvfølgelig, at vi alle skal gøre det, vi er bedst til," fortæller Jan Aagaard Rasmussen. Han giver et tænkt eksempel på, hvordan et samarbejde mellem de forskellige aktører kunne udnyttes. "Hvis en ung eksempelvis ikke ønsker at gå i klub efter skole, jamen kan personen måske så være en træner-aspirant i idrætsforeningen i stedet?"

"Vi har samme mål"

Faktisk har SFO'en og Sabro IF allerede samarbejdet om eksempelvis badminton, fortæller Sabro IF's formand: "På den måde kan vi tilbyde en ekstra aktivitet, som SFO'en ikke selv har mulighed for, og så får vi samtidig præsenteret badminton-sporten for nogle flere," fortæller formanden Flemming Poulsen, som er positivt stemt over for den nye sundhedspolitik. "Vi har jo alle sammen forskellige roller, men nogenlunde samstemmende mål om sundhed. Nu skal vi så bare finde ud af at samarbejde om det," siger Flemming Poulsen.

Publiceret 06 February 2013 10:00