Er du tryg på internettet?

Føler du dig tryg, når du bruger internettet? Er du sikker på, dine personlige informationer ikke bliver misbrugt og udnyttet kommercielt? 70 pct. af EU's borgere svarer nej. Og hvis du ejer en smartphone, er du sandsynligvis endnu mere utryg.
Her svarer 9 ud af 10 nemlig, at de er utilpasse ved, at deres telefon samler oplysninger om dem uden tilladelse.
På meget få år er internettet nærmest blevet hvermandseje. Ikke alle er med endnu, men flere og flere opretter en email konto, bestiller flybilletter eller ringer over Skype til venner og familie i fjerne lande.
Internettet er et fantastisk værktøj. Både demokratisk, socialt og kommercielt. Vi har mulighed for at gøre ting, vi kun kunne drømme om for bare få år siden.
Det eneste problem er bare, at lovgivningen på området er ældgammel og tandløs. Faktisk helt tilbage fra 1995, hvor færre end 1 pct. af os brugte internettet. Derfor opfører store virksomheder sig som de lyster.
Fordi der ikke er nogen konsekvenser, når de overtræder reglerne. Det har skabt en situation, hvor mange mennesker føler, de er tvunget til at dele informationer om sig selv for at få adgang til tjenester som Facebook og Google.
Men sådan behøver det ikke at være. I Europa-Parlamentet arbejder vi lige nu på at opdatere lovgivningen på området. Essensen af vores arbejde er, at Europas borgere skal have deres rettigheder tilbage.
Vi vil sikre, at alle føler sig trygge, når de bruger internettet. Det skal blandt andet ske ved at fastslå, at brugere altid ejer deres egne data. Man kan hverken sælge eller bytte sine personlige oplysninger væk på internettet. Ejerskabet vil altid ligge hos brugeren.
Vi vil også kræve, at virksomheders betingelser skal skrives klart og tydeligt. Vi vil give borgerne 'retten til at blive glemt', som tvinger virksomheder til at slette alle personlige data, hvis en bruger ønsker det. Al videresalg og udnyttelse skal eksplicit godkendes af brugeren.
Og hvis nogen af disse rettigheder overtrædes, skal der være klare sanktioner. Med den nye lovgivning vil EU få mulighed for at give bøder på op til 2 pct. af virksomhedens globale omsætning.
Der må aldrig være tvivl om vores grundlæggende rettigheder. Heller ikke på internettet.

Publiceret 06 February 2013 09:45