Mariager:

Østjydsk Bank kommer ud med stort underskud

Af
Bent Larsen

Østjydsk Bank kommer ud af 2012 med et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på 139 mio. kr. Samlet set lyder årets resultat på et underskud på 202,9 mio. kr. før skat. Nedskrivningerne er på 364 mio. kr.
Resultatet vidner ifølge banken om, at kunderne – især erhvervskunderne – fortsat mærker vanskelige tider. Det gælder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, der ikke eksporterer. Nedskrivningerne er jævnt fordelt på en lang række kunder, der stort set alle ligger i bankens geografiske område.
Der bliver nu strammet op på relevante forretningsgange, og de interne kontroller på kreditområdet forbedres.

Publiceret 06 February 2013 05:13