OPP inden for Sygehussektoren er et godt initiativ!

Der er grund til stor ros til Region Syddanmark med formanden Carl Holst i spidsen. Jeg tænker her på at Regionen har taget initiativ til at det første offentligt-private (OPP-projekt) sygehusbyggeri i Danmark.
Region Syddanmark har nemlig valgt at lade opføre og drive en psykiatrisk afdeling og et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium som OPP-projekt. På nuværende tidspunkt er der fem selskaber der er prækvalificerede til at deltage i forberedelser til projektet. De fem er inviteret til at deltage i den kommende dialogfase med Region Syddanmark.
I december 2012 indledte Region Syddanmark prækvalifikationsprocessen, og 28. januar godkendte regionsrådet udbudsgrundlag og materiale.
Jeg kan kun kraftig opfordre til at dette initiativ bør udbredes til resten af landet. Vi har set OPP projekt med bygning af den sønderjyske motorvej fra Aabenraa Kommune til Sønderborg og det har været en succes. Hvorfor skulle det så ikke også gælde på hospitalsområdet og andre steder?
Et væsentligt og positiv skridt har derfor set dagens lys. Danmarks første offentligt-private sygehusbyggeri bør være startskuddet til at videreføre ideen til det øvrige land og andre områder.
Som regionsrådsformanden siger: ”Vi gør det andre taler om - vi investerer og gør OPP-modellen konkret”. Tillykke med dette initiativ, Region Syddanmark!


Publiceret 06 February 2013 06:28