Randers:

Kommunen står til at miste 22 millioner kroner

Af
Bent Larsen

Randers Kommune står til at miste knap 22 millioner kroner i bloktilskud fra staten.
Det er fordi kommunen ikke har betalt nok til det kommunale spildevandsselskab for at komme af med regnvand på de kommunale veje, viser en opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Randers kommune er dog ikke enige i Forsyningssekretariatets
fortolkning af loven, og overvejer at prøve sagen ved domstolene.
Randers er den kommune i landet, der står til at miste det største beløb i bloktilskud.

Publiceret 06 February 2013 05:03